Fervex o smaku malinowym, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 8 saszetek Zobacz większe

Fervex o smaku malinowym, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 8 saszetek

FERVEX o smaku malinowym jest lekiem złożonym
do doraźnego leczenia objawów grypy, przeziębienia
i stanów grypopodobnych u dorosłych
i dzieci powyżej 15 lat.

Więcej szczegółów

Typ produktu: Lek

Podawanie: Doustnie

Brak produktu na stanie

Podaj swój adres email, powiadomimy Cię jak tylko produkt będzie dostępny

Cena: 15,60 zł

Fervex o smaku malinowym, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 8 saszetek - Opis produktu

DZIAŁANIE
FERVEX o smaku malinowym jest lekiem złożonym.
Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.
Maleinian feniraminy zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, przez co udrażnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu.
Kwas askorbowy uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie.
SKŁAD
Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, kwas askorbowy i maleinian feniraminy.
Każda saszetka zawiera:
500 mg paracetamolu (Paracetamolum),
200 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum),
25 mg maleinianu feniraminy (Pheniramini maleas).
Ponadto lek zawiera: sacharozę (11,555 g), kwas cytrynowy bezwodny, gumę arabską, sacharynę sodową i aromat malinowy.
W skład aromatu malinowego wchodzą: octan etylu, octan izoamylu, kwas octowy, alkohol benzylowy, trójacetyna, wanilina, p-hydroksybenzyloaceton, maltodekstryna, modyfikowana skrobia kukurydziana E 1450, barwnik Allura Red E 129, błękit brylantowy E 133, żółcień pomarańczowa, Permastabil 505528 RI,
malina 054428 A, sodu chlorek, sodu siarczan.
DAWKOWANIE
FERVEX o smaku malinowym należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat: 1 saszetka 2 lub 3 razy na dobę. Przerwy w podawaniu kolejnych dawek powinny wynosić co najmniej 4 godziny.
Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej lub zimnej wody.
Nie należy stosować dłużej niż 5 dni bez porozumienia z lekarzem.
W leczeniu stanów grypopodobnych lepiej jest przyjmować lek rozpuszczony w gorącej wodzie, wieczorem, jak najszybciej od wystąpienia objawów.
Stosowanie leku FERVEX o smaku malinowym u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
W przypadku zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), należy zachować co najmniej 8-godzinne przerwy pomiędzy dawkami.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku FERVEX o smaku malinowym
Objawy związane z feniraminą
Przedawkowanie feniraminy może spowodować: drgawki (szczególnie u dzieci), zaburzenia świadomości, śpiączkę.
Objawy związane z paracetamolem
Szczególne ryzyko wystąpienia zatrucia paracetamolem występuje u osób w wieku podeszłym oraz u małych dzieci (najczęstsze przyczyny to przyjmowanie dawek większych niż zalecane oraz przypadkowe zatrucia); zatrucia te mogą prowadzić do zgonu.
Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie leku może spowodować w ciągu kilku do kilkunastu godzin objawy takie, jak nudności, wymioty, nadmierne pocenie, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje znać o sobie rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.
Przyjęcie ponad 10 g paracetamolu u osób dorosłych lub 150 mg/kg masy ciała w dawce jednorazowej u dzieci, powoduje całkowitą i nieodwracalną martwicę komórek wątrobowych. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Pominięcie zastosowania leku FERVEX o smaku malinowym
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
WSKAZANIA
Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka,zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat.
W przypadku wystąpienia zakażenia bakteryjnego może być konieczne wdrożenie leczenia antybiotykami. Zadecyduje o tym lekarz prowadzący.
PRZECIWWSKAZANIA
Kiedy nie stosować leku FERVEX o smaku malinowym
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku FERVEX o smaku malinowym
- jeśli u pacjenta występuje:
- ciężka niewydolność wątroby lub nerek (ze względu na zawartość paracetamolu);
- jaskra (zwiększone ciśnienie w oku) z wąskim kątem przesączania;
- rozrost gruczołu krokowego z utrudnionym oddawaniem moczu;
- wiek poniżej 15 lat;
- jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Bez zalecenia lekarza nie stosować dłużej niż 5 dni.
Aby uniknąć ryzyka przedawkowania, nie należy jednocześnie z lekiem Fervex przyjmować innych leków zawierających paracetamol.
U osób dorosłych o masie ciała większej niż 50 kg, CAŁKOWITA DAWKA DOBOWA PARACETAMOLU NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZA NIŻ 4 GRAMY (4000 mg).
Należy natychmiast zgłosić się do lekarza w razie przyjęcia większej niż zalecana dawki dobowej leku FERVEX, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, ponieważ może dojść do niebezpiecznego uszkodzenia wątroby.
Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol.
Pacjent z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej musi skonsultować się z lekarzem, czy może stosować lek Fervex.
Nie zaleca się picia napojów alkoholowych, stosowania leków zawierających alkohol lub przyjmowania środków uspokajających w czasie stosowania leku FERVEX o smaku malinowym.
Każda saszetka zawiera 11,555 g sacharozy, dlatego w przypadku stosowania diety ubogo cukrowej lub cukrzycy należy uwzględnić obecność cukru w leku.
Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
W czasie stosowania leku Fervex należy unikać przyjmowania leków zawierających alkohol.
Należy zachować ostrożność stosując: pochodne morfiny (leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe oraz leki zastępcze), neuroleptyki, barbiturany, benzodiazepiny, leki przeciwlękowe inne niż benzodiazepiny (np. meprobamat), leki nasenne, leki przeciwdepresyjne o działaniu uspokajającym (amitryptylina, doksepina, mianseryna, mirtazapina, trimipramina), leki przeciwhistaminowe blokujące receptor H1, leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu ośrodkowym, baklofen i talidomid, antycholinergiczne leki przeciwparkinsonowskie, leki atropinopodobne o działaniu przeciwskurczowym, dyzopyramid, neuroleptyki z grupy pochodnych fenotiazyny, klozapinę, salicylamid, ryfampicynę, leki przeciwpadaczkowe, leki nasenne z grupy barbituranów i inne leki indukujące enzymy mikrosomalne, kofeinę, niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny, inhibitory MAO,  warfarynę i flufenazynę.
Stosowanie leku FERVEX o smaku malinowym z jedzeniem i piciem
Lek może powodować zawroty głowy, które są nasilane przez alkohol. Należy unikać przyjmowania napojów alkoholowych lub leków zawierających alkohol.
Stosowanie leku FERVEX o smaku malinowym u dzieci
Lek może być stosowany u dzieci powyżej 15 lat.
Stosowanie leku FERVEX o smaku malinowym u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby
Należy zachować ostrożność w przypadku podawania leku osobom z zaburzeniami czynności nerek
Stosowanie leku FERVEX o smaku malinowym u pacjentów w podeszłym wieku : Nie ma przeciwskazań.
Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i okresie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Podczas przyjmowania leku może wystąpić senność wpływająca na sprawność psychofizyczną osób prowadzących pojazdy mechaniczne i obsługujących maszyny.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku FERVEX o smaku malinowym
Każda saszetka zawiera 11,555 g sacharozy, dlatego w przypadku chorych na cukrzycę należy uwzględnić obecność cukru w leku.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek FERVEX o smaku malinowym może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
- U pacjentów ze skłonnością może wystąpić ostry atak jaskry (wysokie ciśnieniu w oku, ból oka i zamglenie widzenia).
- Zaburzenia oddawania moczu (istotne zmniejszenie ilości moczu, trudności w oddawaniu moczu).
- Uczucie suchości w ustach, zaburzenia widzenia, kołatanie serca i zaparcia.
- Zaburzenia równowagi, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi, zawroty głowy (częściej u osób w wieku podeszłym).
- Zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia.
- Splątanie, omamy.
- Niepokój ruchowy, nerwowość, bezsenność.
- Uspokojenie lub senność, bardziej nasilone w początkowym okresie leczenia.
- Spadek ciśnienia krwi w czasie zmiany pozycji na stojącą, który może wiązać się z zawrotami głowy.
- W pewnych przypadkach istnieje możliwość wystąpienia zmian na skórze, zaczerwienienia skóry lub wystąpienia reakcji alergicznych objawiających się nagłym obrzękiem twarzy lub szyi, lub występujące nagle złe samopoczucie ze spadkiem ciśnienia krwi. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać stosowania leku, poinformować lekarza i nie przyjmować w przyszłości leków zawierających paracetamol lub feniraminę.
- W rzadkich przypadkach stwierdzano zmniejszenie liczby:
- pewnych białych komórek krwi (lukocytopenię lub neutropenię),
- płytek krwi (małopłytkowość) powodujące zwiększenie ryzyka krwawienia i powstawania siniaków,
- zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna), objawiające się bladością skóry, osłabieniem i dusznością.
W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku FERVEX o smaku malinowym po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:
Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.
Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Opinie

Napisz recenzję

Fervex o smaku malinowym, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 8 saszetek

Fervex o smaku malinowym, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 8 saszetek

FERVEX o smaku malinowym jest lekiem złożonym
do doraźnego leczenia objawów grypy, przeziębienia
i stanów grypopodobnych u dorosłych
i dzieci powyżej 15 lat.

Produkty powiązane

30 innych produktów w tej samej kategorii: