Skinoren Rosacea 150 mg/g żel, 30 g. Zobacz większe

Skinoren Rosacea 150 mg/g żel, 30 g.

8582703

Lek

2021-02-28

Skinoren Rosacea jest przeznaczony
do stosowania miejscowego na skórę w leczeniu trądziku różowatego.


Więcej szczegółów

Skinoren Rosacea 150 mg/g żel, 30 g. - Opis produktu

WSKAZANIA I DZIAŁANIE
Lek Skinoren Rosacea zawiera jako substancję czynną kwas azelainowy
i jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę w leczeniu trądziku różowatego.
Jest on stosowany w celu zmniejszenia zapalnych grudek i krost na twarzy.

PRZECIWWSKAZANIA
Kiedy nie stosować leku Skinoren Rosacea
- jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kwas azelainowy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Skinoren Rosacea.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROZNOŚCI
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Skinoren Rosacea należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek Skinoren Rosacea jest przeznaczony tylko do stosowania miejscowego na skórę.
Należy zachować ostrożność, aby uniknąć kontaktu leku z oczami, jamą ustną i innymi błonami śluzowymi.
W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami, jamą ustną i (lub) błonami śluzowymi należy je przepłukać dużą ilością wody.
Jeśli podrażnienie oczu nie ustąpi, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Po każdym nałożeniu leku Skinoren Rosacea należy umyć ręce.
Ze względu na dużą wrażliwość skóry twarzy z trądzikiem różowatym, podczas leczenia lekiem Skinoren Rosacea wskazane jest
powstrzymanie się od używania innych leków do stosowania miejscowego, a także produktów do pielęgnacji skóry,
które mogłyby wywołać miejscowe podrażnienie, takich jak mydło, preparaty do czyszczenia twarzy zawierające alkohol,
nalewki lecznicze, środki ściągające oraz złuszczające.
Po wprowadzeniu leku na rynek rzadko zgłaszano zaostrzenie astmy u pacjentów leczonych kwasem azelainowym.
Dzieci i młodzież
Lek Skinoren Rosacea nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia,
ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w leczeniu trądziku różowatego.
Inne leki i Skinoren Rosacea
Dotychczas brak doniesień na temat wpływu leku Skinoren Rosacea na stosowanie innych leków,
jak również wpływu innych leków na stosowanie leku Skinoren Rosacea.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Ciąża i karmienie piersią
Brak danych dotyczących stosowania kwasu azelainowego u kobiet w ciąży.
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią to lekarz decyduje, czy mogą stosować lek Skinoren Rosacea.
Nie wolno dopuścić do styczności niemowlęcia z leczoną tym lekiem skórą lub piersią.
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę,
przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Skinoren Rosacea nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.
Lek Skinoren Rosacea zawiera kwas benzoesowy oraz glikol propylenowy.
Kwas benzoesowy w niewielkim stopniu podrażnia skórę, oczy i błony śluzowe.
Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.

STOSOWANIE
Lek Skinoren Rosacea należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Lek Skinoren Rosacea jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego (na skórę).
Zazwyczaj stosowane dawkowanie i częstość stosowania leku Skinoren Rosacea
Lek Skinoren Rosacea nanosi się na chorobowo zmienione miejsca na skórze dwa razy na dobę (rano i wieczorem) i delikatnie wciera w skórę.
Około 2,5 cm leku wyciśniętego z tuby, co odpowiada 0,5 g żelu, wystarcza na pokrycie całej twarzy.
Aby osiągnąć optymalny wynik leczenia, ważne jest regularne stosowanie leku Skinoren Rosacea w ciągu całego okresu leczenia.
W przypadku podrażnienia skóry (patrz – „Możliwe działania niepożądane”) można ograniczyć częstość stosowania leku Skinoren Rosacea
do jednego razu na dobę, aż ustąpi podrażnienie. Jeżeli jest to konieczne, należy przerwać leczenie na kilka dni.
Sposób stosowania
Przed zastosowaniem leku Skinoren Rosacea należy dokładnie oczyścić skórę wodą i wysuszyć. Można użyć łagodnego środka do mycia skóry.
Nie używać opatrunków nieprzepuszczających powietrze i wodoszczelnych (okluzyjnych) oraz opatrunków osłaniających.
Po nałożeniu żelu należy umyć ręce.
Czas trwania leczenia
Lekarz powinien poinformować pacjenta jak długo należy stosować lek Skinoren Rosacea.
Okres stosowania leku Skinoren Rosacea może się indywidualnie różnić i jest zależny od nasilenia chorobowych zmian na skórze.
Lek Skinoren Rosacea można stosować przez kilka miesięcy w zależności od skuteczności leczenia.
Wyraźną poprawę można zauważyć po 4. tygodniu leczenia.
W przypadku braku poprawy po 2. miesiącach leczenia lub zaostrzenia trądziku różowatego,
należy przerwać stosowanie leku Skinoren Rosacea i skontaktować się z lekarzem.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Skinoren Rosacea
W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Skinoren Rosacea jest mało prawdopodobne szkodliwe działanie leku (zatrucie).
W przypadku wątpliwości należy nadal stosować lek zgodnie z zaleceniem i skonsultować się z lekarzem.
Pominięcie zastosowania leku Skinoren Rosacea
Nie należy stosować podwójnej ilości leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniem lekarza.
Przerwanie stosowania leku Skinoren Rosacea
W przypadku przerwania stosowania leku Skinoren Rosacea objawy chorobowe skóry mogą ulec zaostrzeniu.
Przed przerwaniem stosowania leku Skinoren Rosacea należy skonsultować się z lekarzem.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Skinoren Rosacea należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Skinoren Rosacea może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Może wystąpić podrażnienie skóry (np. pieczenie i swędzenie). W większości przypadków objawy podrażnienia są łagodne lub umiarkowane.
Częstość ich występowania zmniejsza się w miarę długości leczenia.
Najczęściej obserwowane działania niepożądane to swędzenie (świąd), pieczenie i ból w miejscu podania.
W trakcie leczenia lekiem Skinoren Rosacea mogą wystąpić następujące działania niepożądane, które dotyczą skóry w miejscu podania:
Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób): pieczenie, ból, swędzenie (świąd) w miejscu podania;
Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób): uczucie mrowienia lub drętwienia (parestezje), suchość skóry, wysypka, opuchnięcie (obrzęk) w miejscu podania;
Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 osób): trądzik, reakcja skórna na czynnik zewnętrzny (kontaktowe zapalenie skóry),
nienaturalne zaczerwienienie twarzy (rumień), pokrzywka, uczucie dyskomfortu w miejscu podania;
Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób):
• Nadwrażliwość, która może wystąpić z jednym lub więcej z następujących działań niepożądanych: obrzęk naczynioruchowy (gwałtowny obrzęk skórny),
obrzęk oka, obrzęk twarzy, duszność („krótki oddech”)
• Podrażnienie skóry
• Pokrzywka
• Pogorszenie objawów astmy
W badaniach klinicznych u pacjentów leczonych kwasem azelainowym w postaci żelu z powodu trądziku pospolitego obserwowano
zmianę zabarwienia w miejscu zastosowania, natomiast nie obserwowano tego u pacjentów leczonych z powodu trądziku różowatego,
chociaż nie można tego wykluczyć (częstość nie znana).

SKŁAD
- Substancją czynną leku jest kwas azelainowy.
1 g leku Skinoren Rosacea zawiera 150 mg kwasu azelainowego.
Pozostałe składniki to: kwas benzoesowy (E210), karbomer 980, disodu edetynian, lecytyna, polisorbat 80, glikol propylenowy, woda oczyszczona,
sodu wodorotlenek i triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i tubie po „EXP”.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki,
których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:
Bayer Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

Opinie

Napisz recenzję

Skinoren Rosacea 150 mg/g żel, 30 g.

Skinoren Rosacea 150 mg/g żel, 30 g.

Skinoren Rosacea jest przeznaczony
do stosowania miejscowego na skórę w leczeniu trądziku różowatego.


4 innych produktów w tej samej kategorii: