Skinoren 150 mg/g żel, 30 g.

Skinoren jest lekiem przeciwtrądzikowym w postaci żelu do stosowania na skórę.

Więcej szczegółów

Typ produktu: Lek

Dostępnych kilka sztuk!

Cena: 44,99 zł

Skinoren 150 mg/g żel, 30 g. - Opis produktu

WSKAZANIA I DZIAŁANIE
Skinoren jest lekiem przeciwtrądzikowym w postaci żelu do stosowania na skórę.
Substancją czynną leku jest kwas azelainowy, który wykazuje działanie przeciwbakteryjne (hamuje rozwój bakterii Propionibacterium acnes),
hamuje nadmierne rogowacenie naskórka, zmniejsza ilość kwasów tłuszczowych na powierzchni skóry oraz zmniejsza liczbę zaskórników.
Wskazania
Leczenie trądziku grudkowo-krostkowego skóry twarzy o słabym lub średnim nasileniu.

PRZECIWWSKAZANIA
Kiedy nie stosować leku Skinoren
Nie stosować leku Skinoren, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwas azelainowy
lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Skinoren.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed rozpoczęciem stosowania leku Skinoren należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Należy unikać kontaktu leku z oczami, ustami i błonami śluzowymi.
W przypadku stosowania leku Skinoren na skórę twarzy należy uważać, aby lek nie dostał się do oczu.
W przypadku kontaktu leku z oczami, ustami lub błonami śluzowymi należy je natychmiast przepłukać dużą ilością wody.
W przypadku utrzymującego się podrażnienia oczu, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.
Po każdym użyciu leku Skinoren należy umyć ręce.
Po wprowadzeniu leku na rynek rzadko zgłaszano zaostrzenie astmy u pacjentów leczonych kwasem azelainowym.
Dzieci i młodzież
Nie badano bezpieczeństwa oraz skuteczności stosowania leku Skinoren u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Skinoren a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.
Nie należy stosować leku Skinoren w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią, jeśli nie zalecił tego lekarz.
Należy unikać kontaktu noworodka z leczoną lekiem Skinoren skórą lub piersiami.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.
Skinoren nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Skinoren
Lek zawiera kwas benzoesowy oraz glikol propylenowy.
Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.
Kwas benzoesowy w niewielkim stopniu podrażnia skórę, oczy i błony śluzowe.

STOSOWANIE
Lek Skinoren należy stosować wyłącznie na skórę.
Przed zastosowaniem leku Skinoren należy dokładnie umyć skórę zwykłą wodą i osuszyć.
Można również użyć łagodnego preparatu przeznaczonego do oczyszczania skóry.
O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle cienką warstwę leku nanosi się na chorobowo zmienione miejsca na skórze
dwa razy na dobę - rano i wieczorem. Lek należy delikatnie wetrzeć.
Pasek wyciśniętego z tubki żelu o długości około 2,5 cm (około 0,5 g) całkowicie wystarcza na pokrycie skóry twarzy.
Po nałożeniu leku należy umyć ręce.
W miejscu nałożenia leku nie należy stosować opatrunków okluzyjnych (uszczelniających).
Czas leczenia lekiem Skinoren jest różny u poszczególnych pacjentów i zależy od nasilenia zmienionych chorobowo miejsc na skórze.
Bardzo istotne jest regularne stosowanie żelu Skinoren przez cały okres leczenia.
Wyraźną poprawę uzyskuje się po około 4 tygodniach systematycznego stosowania leku.
Aby uzyskać optymalny wynik leczenia, lek należy stosować regularnie przez kilka miesięcy.
W przypadku znacznego podrażnienia skóry należy zmniejszyć ilość stosowanego leku lub stosować
go raz na dobę, do czasu ustąpienia objawów podrażnienia. Jeżeli to konieczne, należy przerwać leczenie na kilka dni.
Stosowanie u dzieci i młodzieży
Lek można stosować u młodzieży (w wieku od 12 do 18 lat) w leczeniu trądziku grudkowokrostkowego.
Dostosowanie dawki u młodzieży w wieku od 12 do 18 lat nie jest konieczne.
Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
Przerwanie stosowania leku Skinoren
Jeżeli podczas stosowania leku Skinoren utrzymują się objawy podrażnienia, należy przerwać leczenie na kilka dni.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Skinoren może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
U niektórych pacjentów stosujących Skinoren mogą wystąpić wymienione poniżej objawy niepożądane.
Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób):
- świąd, uczucie pieczenia, ból w miejscu podania;
Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):
- suchość, wysypka, parestezje (uczucie kłucia, mrowienia) w miejscu podania;
Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):
- kontaktowe zapalenie skóry, rumień, łuszczenie skóry, uczucie ciepła, odbarwienie skóry w miejscu podania;
Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób:
- Nadwrażliwość, która może wystąpić z jednym lub więcej z następujących działań niepożądanych:
obrzęk naczynioruchowy (gwałtowny obrzęk skórny), obrzęk oka, obrzęk twarzy, duszność („krótki oddech”)
- Podrażnienie skóry
- Pokrzywka
- Pogorszenie objawów astmy
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce,
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dzieci i młodzież
Leczenie trądziku grudkowo-krostkowego u młodzieży (w wieku od 12 do 18 lat)
W badaniach klinicznych całkowita częstość występowania działań niepożądanych u włączonej w badania młodzieży
była podobna do częstości występowania działań niepożądanych u osób dorosłych.

SKŁAD
Substancją czynną leku jest kwas azelainowy.
1 g żelu zawiera 150 mg kwasu azelainowego.
Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, polisorbat 80, lecytyna sojowa, karbomer 980, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych
o średniej długości łańcucha, sodu wodorotlenek, disodu edetynian, kwas benzoesowy, woda oczyszczona

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.
Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

Opinie

Napisz recenzję

Skinoren 150 mg/g żel, 30 g.

Skinoren 150 mg/g żel, 30 g.

Skinoren jest lekiem przeciwtrądzikowym w postaci żelu do stosowania na skórę.

30 innych produktów w tej samej kategorii: