Espumisan, 40 mg, kapsułki, 100 szt. Zobacz większe

Espumisan, 40 mg, kapsułki, 100 szt.

5580501

Lek

2020-07-31

Espumisan jest lekiem przeciwdziałającym wzdęciom.

Więcej szczegółów

Espumisan, 40 mg, kapsułki, 100 szt. - Opis produktu

DZIAŁANIE
ESPUMISAN zawiera substancję czynną symetykon, który jest środkiem stosowanym w dolegliwościach żołądkowo-jelitowych oraz pomocniczo w badaniach diagnostycznych. Substancja czynna leku - symetykon powoduje pękanie pęcherzyków gazu zawartych w masie pokarmowej i w śluzie przewodu pokarmowego. Gazy uwolnione w tym procesie mogą być następnie wchłaniane przez ścianę jelita i usuwane w wyniku ruchów jelit.
Symetykon wykazuje wyłącznie działanie powierzchniowe i nie wchodzi w jakiekolwiek reakcje chemiczne.
Jest substancją farmakologicznie i fizjologicznie obojętną.
Symetykon nie wchłania się z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym i jest wydalany w postaci niezmienionej.
SKŁAD
Substancją czynną leku ESPUMISAN jest symetykon. Każda kapsułka zawiera 40 mg symetykonu.
Pozostałe składniki to: metylu parahydroksybenzoesan, żelatyna, glicerol 85%, żółcień pomarańczowa S (E 110), żółcień chinolinowa (E 104).
DAWKOWANIE
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka:
W zaburzeniach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów, np. wzdęcia, w tym, w przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym:

Wiek

Dawkowanie

Częstość przyjmowania

Dzieci powyżej 6 lat, młodzież i dorośli

2 kapsułki (co odpowiada 80 mg symetykonu)

3 do 4 razy na dobę


Uwaga: ESPUMISAN można także przyjmować w okresie pooperacyjnym.
Inne postaci leku dostępne są dla młodszych dzieci i niemowląt.
ESPUMISAN może być przyjmowany w trakcie lub po posiłkach, w razie konieczności, również przed snem.
ESPUMISAN należy przyjmować tak długo jak występują dolegliwości.
W razie konieczności ESPUMISAN może być przyjmowany przez dłuższy okres czasu.
W przygotowaniu do badań diagnostycznych okolic brzucha, np. radiologicznych, ultrasonograficznych oraz gastroskopii:

W dniu poprzedzającym badanie

Rano w dniu badania

2 kapsułki 3 razy na dobę (co odpowiada 240 mg symetykonu)

2 kapsułki (co odpowiada 80 mg symetykonu)


Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ESPUMISAN
Zatrucie po przedawkowaniu leku ESPUMISAN jest praktycznie wykluczone. Nawet duże dawki leku są dobrze tolerowane.
Substancja czynna leku - symetykon powoduje zanikanie piany w przewodzie pokarmowym w sposób wyłącznie fizyczny. Symetykon nie jest wchłaniany przez organizm i nie ulega przemianie chemicznej lub biologicznej podczas przechodzenia przez jelita.
Pominięcie zastosowania leku ESPUMISAN
Dawkę można uzupełnić w każdej chwili.
Przerwanie stosowania leku ESPUMISAN
Dolegliwości mogą powrócić.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
WSKAZANIA
ESPUMISAN stosuje się:
- w leczeniu objawowym dolegliwości żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, np. wzdęcia;
- w przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym;
- w przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz gastroskopii.
ESPUMISAN wskazany jest do stosowania u dzieci w wieku powyżej 6 lat, młodzieży i dorosłych.
Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
PRZECIWWSKAZANIA
Kiedy nie stosować leku ESPUMISAN:
- jeśli pacjent ma uczulenie na symetykon, żółcień pomarańczową S (E 110), parahydroksybenzoesan metylu (E 218) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed rozpoczęciem stosowania leku ESPUMISAN należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
W przypadku pojawienia się nowych i (lub) utrzymujących się dolegliwości brzusznych, należy poradzić się lekarza w celu ustalenia przyczyny dolegliwości i zdiagnozowania możliwej choroby wymagającej leczenia.
Lek ESPUMISAN a inne leki
Nie są znane interakcje z innymi lekami.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Ze względu na działanie symetykonu i brak jego wchłaniania z przewodu pokarmowego do organizmu, nie są spodziewane szkodliwe skutki stosowania leku ESPUMISAN w okresie ciąży i karmienia piersią.
Brak danych klinicznych dotyczących stosowania leku ESPUMISAN u kobiet w ciąży.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku ESPUMISAN.
Żółcień pomarańczowa S (E 110) może powodować reakcje alergiczne.
Parahydroksybenzoesan metylu (E 218) może powodować reakcje nadwrażliwości (prawdopodobnie opóźnione).
PRZECHOWYWANIE
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub etykiecie oraz pudełku.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć, których się już nie używa.
Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:
Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Niemcy

DATA WAŻNOŚCI - 2019-03-31

Opinie

Napisz recenzję

Espumisan, 40 mg, kapsułki, 100 szt.

Espumisan, 40 mg, kapsułki, 100 szt.

Espumisan jest lekiem przeciwdziałającym wzdęciom.

8 innych produktów w tej samej kategorii: