Zobacz większe

CromoHEXAL 20 mg/ml, Krople do oczu, 10 ml

3230301

Lek

2021-03-31

Lek w postaci kropli do oczu
o działaniu przeciwalergicznym.


Więcej szczegółów

CromoHEXAL 20 mg/ml, Krople do oczu, 10 ml - Opis produktu

DZIAŁANIE I WSKAZANIA
CromoHEXAL, krople do oczu, jest lekiem o działaniu przeciwalergicznym.
Krople do oczu CromoHEXAL stosuje się w:
- zapobieganiu ostremu i przewlekłemu alergicznemu zapaleniu spojówek,
- zapobieganiu zapaleniu spojówek w przebiegu kataru siennego (tzw. „wiosennemu” alergicznemu zapaleniu spojówek).

PRZECIWWSKAZANIA
Kiedy nie stosować leku CromoHEXAL
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na sodu kromoglikan lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
- Bezpośrednio po zastosowaniu kropli do oczu mogą wystąpić krótkotrwałe zaburzenia widzenia.
- W przypadku stanu zapalnego (również w przebiegu alergicznego zapalenia spojówek) należy zwrócić się do okulisty,
aby ocenił, czy mimo dolegliwości możliwe jest korzystanie z soczewek kontaktowych.
Jeśli lekarz pozwoli stosować soczewki kontaktowe, należy wyjąć je przed zakropleniem leku i założyć ponownie
dopiero po upływie co najmniej 15 minut od zastosowania leku.
CromoHEXAL a inne leki
Wprawdzie nie są znane żadne interakcje z innymi lekami, ale należy powiedzieć farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Dzieci i młodzież
Nie zaleca się podawania leku dzieciom w wieku poniżej 4 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania
u pacjentów z tej grupy wiekowej.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,
powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża
Kobiety w ciąży mogą stosować lek CromoHEXAL tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.
Karmienie piersią
CromoHEXAL można stosować w okresie karmienia piersią tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Krople do oczu CromoHEXAL mogą zmniejszać ostrość widzenia przez kilka minut po zakropleniu do oka.
Prowadzenie pojazdu, obsługiwanie maszyn lub pracę w potencjalnie niebezpiecznych warunkach można rozpocząć dopiero po całkowitym
ustąpieniu zaburzeń widzenia.
CromoHEXAL zawiera chlorek benzalkoniowy
Chlorek benzalkoniowy zawarty w kroplach może powodować podrażnienie oczu.
Należy unikać kontaktu kropli z miękkimi soczewkami kontaktowymi.
Chlorek benzalkoniowy może powodować zmianę zabarwienia soczewek kontaktowych, dlatego należy je wyjąć przed zakropleniem leku
i założyć ponownie dopiero po upływie co najmniej 15 minut od zastosowania leku.

STOSOWANIE
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza bądź farmaceuty.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

U dorosłych i dzieci w wieku powyżej 4 lat stosuje się zazwyczaj 1-2 krople do każdego oka 4 razy na dobę.

Gdy objawy ustąpią, można wydłużyć odstępy między kolejnymi dawkami leku.
Czas trwania leczenia
Krople do oczu CromoHEXAL należy stosować przez cały okres narażenia na alergen (pyłek, kurz domowy, zarodniki grzybów i alergeny pokarmowe),
nawet po ustąpieniu objawów.
Długotrwałe stosowanie leku należy skonsultować z lekarzem.
W przypadku wrażenia, że działanie leku CromoHEXAL jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku CromoHEXAL
Nie są dotychczas znane przypadki przedawkowania sodu kromoglikanu.
Pominięcie zastosowania leku CromoHEXAL
W razie pominięcia dawki leku CromoHEXAL należy powrócić do podawania leku, gdy tylko to będzie możliwe.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Niezbyt częste (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 osób): odczucie kłucia i pieczenia oczu, obrzęk spojówek,
odczucie obecności ciała obcego w oku i przekrwienie spojówek.
Rzadkie (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 osób): podrażnienie oka
Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 osób): reakcje nadwrażliwości, pojedyncze przypadki ciężkich uogólnionych reakcji
alergicznych (reakcji anafilaktycznych) ze skurczem oskrzeli, związanych ze stosowaniem sodu kromoglikanu.
Krople do oczu zawierają chlorek benzalkoniowy (konserwant), który może spowodować reakcje alergiczne lub zaburzenia smaku.
W razie wystąpienia cięższych dolegliwości, zwłaszcza gdy podejrzewa się nadwrażliwość na sodu kromoglikan,
pacjent nie powinien przyjmować kolejnej dawki leku.
Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala.
Należy zabrać ze sobą opakowanie, aby lekarz wiedział, jaki lek był stosowany.

SKŁAD
Substancją czynną leku jest sodu kromoglikan.
1 ml kropli do oczu, roztworu zawiera 20 mg sodu kromoglikanu.
Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, sodu chlorek, disodu edetynian, sorbitol, sodu diwodorofosforan dwuwodny,
disodu wodorofosforan dwunastowodny, woda do wstrzykiwań.

PRZECHOWYWANIE
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Przechowywać w temperaturze do 25C. Chronić przed światłem.
Po pierwszym otwarciu butelki lek zachowuje trwałość przez 3 tygodnie.
Po tym czasie lek należy wyrzucić, nawet jeśli nie został zużyty.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl, Austria

Opinie

Napisz recenzję

CromoHEXAL 20 mg/ml, Krople do oczu, 10 ml

CromoHEXAL 20 mg/ml, Krople do oczu, 10 ml

Lek w postaci kropli do oczu
o działaniu przeciwalergicznym.


30 innych produktów w tej samej kategorii: