Zobacz większe

Vidisic 2 mg/g, Żel do oczu, 10 g

Lek stosowany w objawowym leczeniu
zespołu suchego oka
(zwanego także suchym zapaleniem rogówki i spojówek).

Więcej szczegółów

Typ produktu: Lek

Podawanie: Do oczu

Dostępnych kilka sztuk!

Cena: 21,99 zł

Vidisic 2 mg/g, Żel do oczu, 10 g - Opis produktu

DZIAŁANIE I WSKAZANIA
Substancją czynną leku Vidisic jest karbomer, będący wielkocząsteczkowym związkiem wiążącym wodę.
Lek charakteryzuje się dużą lepkością i fizjologicznym pH, zbliżonym do naturalnych łez.
Zastępuje on naturalne łzy w przypadku zaburzeń ich wydzielania.
Lek Vidisic jest stosowany w objawowym leczeniu zespołu suchego oka (zwanego także suchym zapaleniem rogówki i spojówek).
Właściwości leku Vidisic
Lek Vidisic jest płynnym żelem, który wiąże wodę, tworząc na powierzchni oka przezroczystą warstwę ochronną,
zapewniającą odpowiednie nawilżenie rogówki i spojówek. Jest łatwy w użyciu, jeśli stosuje się go zgodnie z instrukcją podawania.
Zespół suchego oka jest schorzeniem oczu, w przebiegu którego dochodzi do nieprawidłowego nawilżania powierzchni oka.
Może to być spowodowane zmniejszoną produkcją naturalnych łez, ich nieprawidłowym składem lub nadmiernym parowaniem.
Jeśli ilość lub skład filmu łzowego są zaburzone, występuje zjawisko wysychania rogówki i spojówek, objawiające się pieczeniem,
uczuciem suchości oka, uczuciem piasku w oku, uczuciem ucisku i nadwrażliwością na światło.
Zespół suchego oka jest bardzo częstym schorzeniem oczu.
Może być on spowodowany przez wiele czynników, w tym przez pracę w klimatyzowanym pomieszczeniu, pracę przy komputerze, zanieczyszczeniem środowiska,
przyjmowaniem niektórych leków, zmianami hormonalnymi w trakcie menopauzy, czy zmniejszeniem produkcji łez w starszym wieku.

PRZECIWWSKAZANIA
Kiedy nie stosować leku Vidisic
• jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed rozpoczęciem stosowania leku Vidisic należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Jeśli objawy zespołu suchego oka utrzymują się lub się nasilają, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.
Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, powinien je zdjąć przed zastosowaniem leku Vidisic.
Soczewki kontaktowe można ponownie założyć po upływie co najmniej 15 minut od podania leku Vidisic.
Lek Vidisic jest lekiem jałowym do pierwszego otwarcia.
Bardzo ważne jest utrzymywanie tuby w czystości i niedopuszczenie do zanieczyszczenia jej zawartości.
Podczas stosowania leku należy zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć dotykania oczu, powiek i innych powierzchni końcówką tuby.
Dzieci i młodzież
Brak dostępnych danych. Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących stosowania leku Vidisic u dzieci i młodzieży.
Ważne informacje o niektórych składnikach leku.
Lek Vidisic zawiera cetrymid jako środek konserwujący, który stosowany często lub przez długi okres czasu może powodować podrażnienie oka
(pieczenie, przekrwienie, uczucie obecności ciała obcego) i może uszkadzać nabłonek rogówki.
Jeśli wystąpią powyższe działania niepożądane, należy przerwać stosowanie leku Vidisic i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą,
którzy zalecą stosowanie innych leków, niezawierających środków konserwujących.
Lek Vidisic a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Nie przeprowadzono badań określających czy lek Vidisic wpływa na działanie innych leków i czy inne leki mogą wpływać na działanie leku Vidisic.
Uwaga:
Lek Vidisic może przedłużać czas kontaktu innych leków okulistycznych z powierzchnią oka.
Jeśli w trakcie stosowania leku Vidisic konieczne jest jednoczesne podawane innego leku lub leków do oczu,
np. kropli do oczu należy zachować co najmniej 5 minutową przerwę pomiędzy podaniem kolejnych leków.
W przypadku gdy lek Vidisic jest stosowany dodatkowo z maścią do oczu, przerwa pomiędzy podaniem obu leków powinna wynosić 15 minut.
Lek Vidisic powinien być zawsze stosowany jako ostatni.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,
powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża
Ze względu na brak danych dotyczących stosowania karbomeru u kobiet w ciąży, zaleca się unikanie stosowania leku Vidisic w okresie ciąży.
Karmienie piersią
Nie wiadomo czy karbomer lub jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego.
Z tego względu nie zaleca się stosowania leku Vidisic w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.
Wpływ na płodność
Brak danych dotyczących wpływu na płodność.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Vidisic wywiera umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Bezpośrednio po zastosowaniu lek może powodować zaburzenia ostrości widzenia przez krótki okres czasu, powodując niewyraźne widzenie.
Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać potencjalnie niebezpiecznych prac do momentu odzyskania ostrości widzenia.

STOSOWANIE
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka
Dawkowanie w leczeniu zespołu suchego oka zależy od stanu indywidualnego pacjenta.
Krople należy podawać do worka spojówkowego 3 do 5 razy na dobę lub w zależności od potrzeb częściej
oraz około 30 minut przed snem (w przeciwnym razie istnieje ryzyko sklejenia powiek).
Należy konsultować się z lekarzem okulistą w trakcie stosowania produktu Vidisic w leczeniu zespołu suchego oka,
które zazwyczaj wymaga długotrwałego lub ciągłego leczenia.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Vidisic jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vidisic
Jeśli przypadkowo zostanie zastosowana większa dawka leku niż zalecana, może to spowodować przejściowe zaburzenia widzenia, które szybko ustępują.
Pominięcie zastosowania dawki leku Vidisic
W przypadku pominięcia dawki, następną dawkę należy przyjąć o normalnej porze, zgodnie z zaleconym schematem dawkowania.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek Vidisic może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 osób):
• pieczenie oczu
• zaczerwienienie oczu
• wyprysk na powiece
• uczucie obecności ciała obcego w oku
• olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek
• świąd oczu
• uczucie lepkości w oku
• powierzchniowe punktowe zapalenie rogówki
• łzawienie
• niewyraźne widzenie.
Powyższe reakcje, w tym reakcje pochodzenia alergicznego, mogą być wywołane przez substancję konserwującą zawartą w leku (cetrymid)
lub mogą być związane z nietolerancją jednego z pozostałych składników leku. Cetrymid może także powodować uszkodzenie nabłonka rogówki.
Niewyraźne widzenie po podaniu leku Vidisic może być związane z dużą lepkością produktu.
Dzieci i młodzież
Brak danych.

SKŁAD
Substancją czynną leku jest karbomer. 1 g żelu zawiera 2 mg karbomeru.
Pozostałe składniki leku to: cetrymid, sodu wodorotlenek, sorbitol, woda do wstrzykiwań.

PRZECHOWYWANIE
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym lub bezpośrednim po „EXP”.
Niezużyty lek wyrzucić po 6 tygodniach od pierwszego otwarcia tuby.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Dr. Gerhard Mann
Chem.-Pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin, Niemcy

Opinie

Napisz recenzję

Vidisic 2 mg/g, Żel do oczu, 10 g

Vidisic 2 mg/g, Żel do oczu, 10 g

Lek stosowany w objawowym leczeniu
zespołu suchego oka
(zwanego także suchym zapaleniem rogówki i spojówek).

30 innych produktów w tej samej kategorii: