MIG Forte, zawiesina 40mg/ml, 100 ml Zobacz większe

MIG Forte, zawiesina 40mg/ml, 100 ml

8531122

Lek

2020-12-31

MIG Forte o smaku truskawkowym dla dzieci to lek łagodzący dolegliwości bólowe i gorączkę.

Więcej szczegółów

MIG Forte, zawiesina 40mg/ml, 100 ml - Opis produktu

DZIAŁANIE
MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym to lek łagodzący dolegliwości bólowe i gorączkę (należący do grupy niesteroidowych lekow przeciwzapalnych, NLPZ).
SKŁAD
Substancją czynną leku jest ibuprofen.
1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu.
Pozostałe składniki to:
benzoesan sodu (E211), bezwodny kwas cytrynowy, cytrynian sodu, sacharyna sodowa, chlorek sodu, hypromeloza 15 cP, guma ksantanowa, maltitol ciekły, glicerol (E422), taumatyna (E957), aromat truskawkowy [naturalne preparaty smakowe, maltodekstryna, cytrynian trietylu (E1505), glikol propylenowy (E1520) i alkohol benzylowy], woda oczyszczona.
DAWKOWANIE
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zalecane dawki leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym, 40
mg/ml są następujące:

Waga ciała (wiek)                Pojedyncza dawka                             Maksymalna dawka dobowa


10-15 kg                            100 mg ibuprofenu                               300 mg ibuprofenu
(dzieci  1 do 3 lat)          (co odpowiada 2,5 ml zaw.)                  ( co odpowiada 7,5 ml zawiesiny)

 16-19 kg                            150 mg ibuprofenu                              450 mg ibuprofenu
(dzieci  4 do 5 lat)          (co odpowiada 3,75 ml zaw.)                ( co odpowiada 11,25 ml zawiesiny)

 20-29 kg                            200 mg ibuprofenu                              600 mg ibuprofenu
(dzieci  6 do 9 lat)          (co odpowiada 5 ml zaw.)                     ( co odpowiada 15 ml zawiesiny)

30-39 kg                             200 mg ibuprofenu                              800 mg ibuprofenu
(dzieci  10 do 11 lat)        (co odpowiada 5 ml zaw.)                    (co odpowiada 20 ml zawiesiny)

od 40 kg wzwyż                200-400 mg ibuprofenu                           1200 mg ibuprofenu
(młodzież do 12 lat          (co odpowiada 5-10 ml zaw.)                (co odpowiada 30 ml zawiesiny)
i dorośli)

 U dzieci i młodzieży dawkowanie leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym uzależnione jest od masy ciała (mc.), przy czym z reguły dawka jednorazowa wynosi 710 mg/kg mc., a maksymalna dawka dobowa – 30 mg/kg mc.
Odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 6 godzin.
Jeśli u dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy i młodzieży będzie istniała konieczność podawania tego produktu dłużej niż przez 3 dni lub jeśli nasilą się występujące objawy, wówczas należy skonsultować się z lekarzem.
Nie przekraczać zalecanej dawki.
Leku nie zaleca się stosować u dzieci w wieku poniżej 1 rok lub o masie ciała poniżej 10 kg.
Podanie doustne.
Do opakowania dołączona jest strzykawka doustna o pojemności 5 ml (posiadająca podziałkę co 0,25 ml).
Przed użyciem butelkę należy energicznie wstrząsnąć.
Zawiesinę doustną można przyjmować niezależnie od posiłków. Osobom z wrażliwym żołądkiem zaleca się przyjmowanie produktu leczniczego MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym podczas posiłków.
Czas trwania leczenia
Lek przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania.
Jeśli u dzieci i młodzieży objawy nasilą się lub będą się utrzymywać dłużej niż 3 dni, wówczas należy skonsultować się z lekarzem.
Jeśli u dorosłych objawy nasilą się lub będzie istniała konieczność podawania tego produktu dłużej niż przez 3 dni w przypadku gorączki lub przez 4 dni w przypadku leczenia bóu, wówczas należy skonsultować się z lekarzem.
WSKAZANIA
MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym jest przeznaczony do krótkotrwałego leczenia objawowego:
-bólu o łagodnym i umiarkowanym nasileniu,
-gorączki.
MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym jest wskazany do stosowania u dzieci o masie ciała od 10 kg (w wieku 1 rok), u młodzieży i u dorosłych.
PRZECIWWSKAZANIA
Kiedy nie stosować leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym
-Jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
-Jeśli u pacjenta wystąpił kiedykolwiek w przeszłości skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, obrzęk błony    śluzowej nosa (nieżyt nosa), obrzęk naczynioruchowy lub reakcje skórne (pokrzywka) w związku z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
-Jeśli u pacjenta występują zaburzenia krwiotworzenia o niewyjaśnionej przyczynie.
-Jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego w związku z uprzednio stosowanymi NLPZ.
-Jeśli u pacjenta stwierdza się czynną lub nawracającą chorobę wrzodową żołądka/dwunastnicy (wrzody trawienne) lub krwawienie z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej oddzielne epizody stwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).
-Jeśli u pacjenta stwierdza się krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie.
-W ciężkiej niewydolności wątroby, nerek lub serca.
-W ciężkim odwodnieniu (spowodowanym wymiotami, biegunką lub przyjmowaniem niewystarczającej ilości płynów).
-W ostatnich trzech miesiącach ciąży.
OSTRZEŻENIA
Przed rozpoczęciem stosowania MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Występowanie działań niepożądanych można zminimalizować stosując najniższą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do opanowania objawów.
Bezpieczeństwo przewodu pokarmowego
Należy unikać jednoczesnego stosowania leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym i innych NLPZ, w tym tzw. inhibitorów COX-2 (wybiorczych inhibitorów cyklooksygenazy-2).
Pacjenci w podeszłym wieku:
Pacjenci w podeszłym wieku narażeni są na występowanie ze zwiększoną częstością działań niepożądanych podczas stosowania NLPZ, szczególnie zaś na występowanie krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacji przewodu pokarmowego, które mogą spowodować zgon.
Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenia przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego:
Przypadki krwawienia z przewodu pokarmowego, wrzodów przewodu pokarmowego lub perforacji przewodu pokarmowego, które mogą spowodować zgon, opisywano przy stosowaniu wszystkich NLPZ w każdym momencie leczenia, z występowaniem lub bez występowania objawów ostrzegawczych albo wcześniejszych poważnych zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego w wywiadzie lekarskim.
Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, wrzodów przewodu pokarmowego lub perforacji przewodu pokarmowego wzrasta wraz ze stosowaną dawką NLPZ i jest wyższe u pacjentów z wrzodami przewodu pokarmowego w przeszłości, szczególnie jeśli były one powikłane krwawieniem lub perforacją, a także u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci tacy powinni rozpoczynaćleczenie od najmniejszej dostępnej dawki.
U tych pacjentów, a także u pacjentów wymagających dodatkowego stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego bądź innych leków zwiększających ryzyko wystąpienia zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, należy rozważyć jednoczesne stosowanie leków ochronnych (np. mizoprostolu lub inhibitorów pompy protonowej).
Pacjenci, u których w przeszłości wystąpiły działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, szczególnie jeśli są to pacjenci w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy brzuszne (szczególnie krwawienie z przewodu pokarmowego), zwłaszcza na początku leczenia.
Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów jednocześnie przyjmujących leki, które mogą zwiększać ryzyko powstawania wrzodów przewodu pokarmowego lub występowania krwawień z przewodu pokarmowego, np. stosowane doustnie glikokortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (stosowane w leczeniu rożnych zaburzeń, w tym depresji) oraz leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy.
Jeśli w trakcie leczenia lekiem MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego lub zostanie stwierdzone owrzodzenie przewodu pokarmowego, wówczas leczenie musi zostać przerwane i należy skonsultować się z lekarzem.
U pacjentów z chorobą przewodu pokarmowego (wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, chorobą Leśniowskiego-Crohna) w wywiadzie lekarskim NLPZ należy stosować z zachowaniem ostrożności, gdyż choroby te mogą ulec zaostrzeniu.
Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe
Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.
Przed zastosowaniem leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym pacjent powinien omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:
- u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub zablokowania tętnic) lub jeśli pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub przemijający atak niedokrwienny– TIA).
- pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń.
Reakcje skórne
Bardzo rzadko w związku ze stosowaniem NLPZ opisywano przypadki ciężkich reakcji skórnych przebiegających z zaczerwienieniem skory i powstawaniem w niej pęcherzy, niektóre zakończone zgonem [reakcje te obejmowały złuszczające zapalenie skory, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespoł Lyella). Pacjenci wydają się być najbardziej narażeni na ryzyko wystąpienia tych reakcji na samym początku cyklu leczenia – w większości przypadków reakcje te pojawiają się w pierwszym miesiącu leczenia. Jeśli tylko pojawią się pierwsze objawy wysypki skórnej, ubytków w błonach śluzowych lub inne objawy reakcji nadwrażliwości, należy zaprzestać stosowania leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym i natychmiast skonsultować się z lekarzem.
Zaleca się unikać stosowania leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym u pacjentów chorych na ospę wietrzną.
Pozostałe informacje:
MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym należy stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem:
-we wrodzonych zaburzeniach krwiotworzenia (w ostrej porfirii przerywanej),
-w niektórych chorobach układu odpornościowego (toczniu rumieniowatym układowym lub mieszanej chorobie tkanki łącznej).
Szczególnie uważne kontrolowanie stanu pacjenta przez lekarza jest wymagane w przypadku pacjentów:
-z zaburzoną czynnością nerek,
-z zaburzoną czynnością wątroby,
-odwodnionych (istnieje ryzyko upośledzenia funkcji nerek u odwodnionych dzieci i młodzieży),
-bezpośrednio po dużych zabiegach operacyjnych,
-z uczuleniami (takimi jak reakcje skórne na inne leki, astmą oskrzelową, katar sienny), przewlekłym obrzękiem błony śluzowej nosa lub przewlekłymi chorobami układu oddechowego typu obturacyjnego – narażeni są oni bowiem na zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości.
Bardzo rzadko opisywano przypadki ciężkich ostrych reakcji nadwrażliwości (np. wstrząsu anafilaktycznego). Jeśli tylko pojawią się pierwsze objawy ciężkich reakcji nadwrażliwości po przyjęciu leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym, leczenie musi zostać przerwane. W zależności od objawów wszelkie konieczne leczenie musi zostać podjęte przez specjalistów.
Ibuprofen – substancja czynna leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym – może powodować przemijające zahamowanie czynności płytek krwi (agregację płytek krwi). Dlatego też pacjenci z zaburzeniami układu krzepnięcia powinni być uważnie monitorowani.
Podczas długotrwałego stosowania leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym konieczne jest regularne kontrolowanie aktywności enzymów wątrobowych, parametrów czynnościowych nerek oraz morfologii krwi obwodowej.
Podczas przyjmowania leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub dentystą i poinformować go o tym zanim podda się jakiemukolwiek zabiegowi chirurgicznemu.
Jeśli pacjent przyjmuje już inne leki przeciwbólowe, leki przeciwgorączkowe lub antybiotyki, może zacząć stosować lek MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym, tylko jeśli zostanie to zalecone przez lekarza prowadzącego.
Jeśli pacjent choruje na jakiekolwiek poważne schorzenie i (lub) przyjmuje regularnie jakiekolwiek leki, wówczas przed zastosowaniem leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym powinien skonsultować się ze swoim lekarzem prowadzącym.
Długotrwałe stosowanie każdego rodzaju leku przeciwbólowego z powodu bólu głowy może go nasilić. Jeśli sytuacja ta wystąpi lub jeśli zajdzie jej podejrzenie, pacjent powinien zwrocić się do lekarza po poradę i przerwać leczenie. Polekowe bóle głowy powinno się podejrzewać u pacjentów,
U których często lub codziennie występują bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciwbólowych.
Nawykowe stosowanie leków przeciwbólowych, szczególnie kilku leków przeciwbólowych jednocześnie, może ogólnie prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek i wiązać się z ryzykiem rozwoju niewydolności nerek (nefropatii analgetycznej).
NLPZ, takie jak ibuprofen, mogą maskować objawy zakażenia i gorączkę.
Dzieci
Leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym nie zaleca się stosować u dzieci w wieku poniżej 1. roku lub o masie ciała poniżej 10 kg.
MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
Czego należy unikać podczas stosowania tego leku?
MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym. Na przykład:
- leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna)
- leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak captopril, leki betaadrenolityczne, takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan)
Także niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym. Dlatego też przed zastosowaniem leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym z innymi lekami zawsze należy poradzić się z lekarza lub farmaceuty.
Stosowanie leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym jednocześnie z digoksyną (lekiem stosowanym w celu wzmocnienia serca), fenytoiną (leku stosowanego w leczeniu padaczki) lub solami litu (stosowanymi w leczeniu niektórych chorób psychicznych) może prowadzić do zwiększenia poziomu tych leków we krwi. Jeśli lek jest stosowany prawidłowo (maksymalnie przez 4 dni) nie jest zazwyczaj konieczne oznaczanie w surowicy stężeń litu, digoksyny i fenytoiny.
MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym może osłabiać działanie leków moczopędnych (diuretyków) i leków na nadciśnienie tętnicze (leków hipotensyjnych); może też istnieć zwiększone zagrożenie dla nerek.
MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym może osłabiać działanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego). Co więcej, jednoczesne stosowanie tych leków wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń czynności nerek.
Jednoczesne stosowanie leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (rodzaj leków moczopędnych) może prowadzić do podwyższonych stężeń potasu we krwi.
Ryzyko rozwoju wrzodów przewodu pokarmowego lub wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego jest zwiększone, kiedy MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym stosowany jest jednocześnie z glikokortykosteroidami oraz innymi lekami przeciwzapalnymi i przeciwbólowymi należącymi do NLPZ.
Inhibitory agregacji płytek krwi i niektóre leki przeciwdepresyjne [selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI)] mogą zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego.
Zastosowanie leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym w okresie 24 godzin przed lub po podaniu metotreksatu może prowadzić do zwiększonego stężenia metotreksatu we krwi i zwiększenia działań niepożądanych tego leku.
W przypadku cyklosporyny (leku stosowanego w celu zapobiegania odrzucaniu przeszczepów oraz w leczeniu chorób reumatycznych) istnieje większe prawdopodobieństwo wywołania uszkodzenia nerek, jeśli jednocześnie z nią stosowane są niektóre niesteroidowe leki przeciwzapalne. Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia tego efektu w przypadku jednoczesnego stosowania cyklosporyny i ibuprofenu.
Stosowanie leków zawierających probenecyd lub sulfinpirazon (leki stosowane w leczeniu dny) może opóźniać eliminację ibuprofenu z organizmu. Może to powodować kumulowanie się ibuprofenu w organizmie i nasilenie jego działań niepożądanych.
NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna. Podczas jednoczesnego stosowania tych leków zaleca się kontrolowanie parametrów układu krzepnięcia krwi.
W badaniach klinicznych wykazano interakcje między NLPZ a lekami z grupy pochodnych sulfonylomocznika (stosowanymi w celu obniżenia poziomu cukru we krwi). Choć dotychczas nie opisano interakcji między ibuprofenem a pochodnymi sulfonylomocznika, to w przypadku jednoczesnego ich stosowania zaleca się kontrolowanie stężenia cukru we krwi.
Takrolimus: podczas jednoczesnego stosowania takrolimusu i ibuprofenu istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek.
Zydowudyna: osoby zakażone HIV chore na hemofilię narażone są na zwiększone ryzyko wylewów krwi do stawów i krwiaków w przypadku jednoczesnego przyjmowania zydowudyny i ibuprofenu.
Antybiotyki z grupy chinolonów: kiedy leki te stosowane są jednocześnie z ibuprofenem, może zwiększyć się ryzyko drgawek.
Inhibitory CYP2C9: Jednoczesne stosowanie ibuprofenu i inhibitorów CYP2C9 może zwiększać ekspozycję organizmu na ibuprofen (substrat CYP2C9).
W badaniu z zastosowaniem worykonazolu i flukonazolu (inhibitorow CYP2C9) stwierdzono zwiększenie ekspozycji na S(+)ibuprofen o około 80-100%. W przypadku jednoczesnego podawania silnych inhibitorów CYP2C9 należy rozważyć obniżenie dawki ibuprofenu, szczególnie jeśli duże dawki ibuprofenu są podawane jednocześnie z worykonazolem lub flukonazolem.
Jeśli pacjent stosuje którekolwiek z wymienionych wyżej leków, wówczas przed zastosowaniem leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym powinien on skonsultować się z lekarzem.
MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym z jedzeniem, piciem i alkoholem
Podczas stosowania leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym powinno się unikać picia alkoholu.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Ciąża
Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym, powinna o tym poinformować lekarza. Nie należy przyjmować tego leku w ostatnich 3 miesiącach ciąży. Należy unikać stosowania tego leku w pierwszych 6 miesiącach ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.
Karmienie piersią
Jedynie niewielkie ilości ibuprofenu i produktów jego rozkładu przenikają do mleka kobiecego. Ponieważ do chwili obecnej nie stwierdzono żadnych szkodliwych działań u niemowląt, przerywanie karmienia piersią zwykle nie jest konieczne w przypadku krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w zalecanych dawkach.
Płodność
Omawiany lek należy do grupy leków (NLPZ), które mogą upośledzać płodność kobiet. Działanie to jest odwracalne po zaprzestaniu przyjmowania leku.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Podczas stosowania leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym mogą pojawić się takie działania niepożądane, jak zmęczenie czy zawroty głowy. Wskutek tego u niektórych osób może dochodzić do upośledzenia zdolności reakcji, zdolności do aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym i zdolności do obsługiwania maszyn. Szczególnie dotyczy to interakcji z alkoholem. Pacjent może stracić wówczas zdolność do szybkiego i odpowiedniego reagowania na niespodziewane lub nagłe sytuacje. W tym przypadku nie należy prowadzić samochodu ani jakiegokolwiek pojazdu, nie należy obsługiwać maszyn ani wykonywać jakichkolwiek niebezpiecznych zadań.
MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym zawiera sód
Ten produkt leczniczy zawiera 2,5 mmol (czyli 57,9 mg) sodu na najwyższą dawkę jednorazową
wynoszącą 10 ml. Powinien to uwzględnić pacjent kontrolujący zawartość sodu w diecie.
MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym zawiera maltitol ciekły
Omawiany lek zawiera maltitol ciekły. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Wymienione poniżej działania niepożądane stanowią wszystkie działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania ibuprofenu, w tym działania niepożądane zgłaszane podczas długotrwałego stosowania ibuprofenu w dużych dawkach przez pacjentów z chorobami reumatycznymi.
Działania niepożądane częstsze niż bardzo rzadkie to działania niepożądane występujące podczas krótkotrwałego stosowania w dawkach dobowych nieprzekraczających dawki maksymalnej wynoszącej 1200 mg (= 30 ml leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym zawiesina doustna, maksymalnej dawki dobowej dla dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat) w przypadku preparatów doustnych oraz maksymalnej dawki wynoszącej 1800 mg w przypadku czopków.
Odnośnie wymienionych poniżej działań niepożądanych należy brać pod uwagę, że w większości wykazują one zależność od podanej dawki i charakteryzują się dużą zmiennością międzyosobniczą.
Najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego.
Mogą wystąpić wrzody żołądka/dwunastnicy (wrzody trawienne), perforacja przewodu pokarmowego lub krwawienie z przewodu pokarmowego, które niekiedy prowadzą do zgonu, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku.
Po podaniu ibuprofenu opisywano przypadki nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparcia, niestrawności, bólu brzucha, smolistych stolców, krwistych wymiotów, wrzodziejącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna.
Rzadziej opisywano przypadki zapalenia błony śluzowej żołądka.
Ze stosowaniem takich leków, jak MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym może wiązać się nieznacznie zwiększone ryzyko ataku serca („zawału serca”) lub udaru mózgu.
W związku z leczeniem NLPZ opisywano przypadki obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.
Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)
- Objawy ze strony przewodu pokarmowego, np. zgaga, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcie i niewielka utrata krwi z przewodu pokarmowego, która może w wyjątkowych tylko przypadkach doprowadzić do niedokrwistości.
Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów)
- Wrzody żołądka lub jelit, niekiedy z krwawieniem i perforacją. Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z powstawaniem owrzodzeń, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka.
Jeśli u pacjenta pojawi się silny ból w nadbrzuszu, krwawe wymioty, krew w stolcu lub smolisty stolec, wówczas należy przerwać stosowanie leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym i natychmiast powiadomić o tym lekarza.
- Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, np. ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość i zmęczenie.
- Zaburzenia widzenia. W tym przypadku należy powiadomić o tym lekarza i zaprzestać stosowania leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym.
- Reakcje nadwrażliwości z wysypkami skórnymi i swędzeniem, a także napady astmy oskrzelowej (z możliwym spadkiem ciśnienia tętniczego). W tym przypadku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem i zaprzestać stosowania/ przyjmowania leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym.
- Różnorodne wysypki skórne.
Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów)
- Uszkodzenie tkanek nerkowych (martwica brodawek nerkowych), szczególnie przy długotrwałym stosowaniu omawianego leku, zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.
- Dzwonienie w uszach (szum uszny).
Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10000 pacjentów)
- Kołatanie serca (palpitacje), niewydolność serca, atak serca (zawał serca).
- Zapalenie błony śluzowej przełyku, zapalenie trzustki, zwężenia jelita cienkiego i grubego przypominające błony.
- Zmniejszenie ilości moczu wytwarzanego przez nerki i nagromadzenie się płynów w organizmie (obrzęki), szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub zaburzoną czynnością nerek. Zespół nerczycowy [nagromadzenie się płynów w organizmie (obrzęki) i wydalanie znacznej ilości białka z moczem], zapalenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), któremu może towarzyszyć ostra niewydolność nerek.
Jeśli pojawią się lub nasilą wymienione wyżej objawy, wówczas pacjent musi przerwać stosowanie leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Zaburzenie czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby.
- Zaburzenia krwiotworzenia (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza).
Wczesne objawy mogą obejmować: gorączkę, ból gardła, powierzchowne ranki w jamie ustnej, objawy grypopodobne, nasilone zmęczenie, krwawienia z nosa i wylewy podskórne. Jeśli pojawią się którekolwiek z wymienionych objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zgłosić się do lekarza. Nie wolno wówczas samodzielnie przyjmować jakichkolwiek leków przeciwbólowych czy przeciwgorączkowych.
- Ciężkie reakcje skórne przebiegające z wysypką, zaczerwienieniem i tworzeniem się pęcherzy [np. zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella)], wypadanie włosów (łysienie).
W wyjątkowych przypadkach w trakcie zakażenia ospą wietrzną może dochodzić do ciężkich zakażeń skóry i powikłań dotyczących tkanki podskórnej.
- Opisywano przypadki nasilenia procesu zapalnego związanego z zakażeniem (np. rozwój martwiczego zapalenia powięzi) w związku czasowym ze stosowaniem niektórych leków przeciwzapalnych (niesteroidowych leków przeciwzapalnych, do których należy MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym).
Jeśli podczas stosowania leku MIG dla dzieci Forte o smaku truskawkowym pojawią się lub nasilą objawy zakażenia (np. zaczerwienienie, obrzęk, nadmierne ucieplenie, dolegliwości bólowe, gorączka), wówczas pacjent powinien bezzwłocznie zwrócić się do lekarza po poradę.
- Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze).
- Astma, skurcz oskrzeli, duszność i świszczący oddech.
- Objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, np. nasilony ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, sztywność karku i przymglenie świadomości. Pacjenci z niektórymi chorobami układu immunologicznego (toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej) wydają się być narażeni na zwiększone ryzyko.
- Ciężkie uogólnione reakcje nadwrażliwości. Objawy mogą obejmować: obrzęk twarzy, języka i krtani połączony ze zwężeniem dróg oddechowych, dusznością, przyspieszoną akcją serca, spadkiem ciśnienia tętniczego do poziomu zagrażającego życiu wstrząsu.
Jeśli u pacjenta pojawią się którekolwiek z wymienionych wyżej objawów, a mogą one pojawić się nawet przy pierwszym zastosowaniu leku, wówczas pacjent będzie wymagał natychmiastowej pomocy lekarskiej.
- Reakcje psychotyczne, depresja.
PRZECHOWYWANIE
Omawiany produkt leczniczy nie wymaga przechowywania w specjalnych warunkach.
Po pierwszym otwarciu produkt należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
Po otwarciu lek zachowuje trwałość przez 6 miesięcy.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny :
Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin, Niemcy

Opinie

Oceń 
2019-01-30

Niezastąpiony syrop dla moich dzieci

Wiadomo, że pierwszy raz to było aby przetestować, ale potem to już zawsze kupuję ten syrop dla dzieci. Jakoś mam zaufanie do niego, wiem, że szybko działa, smakuje i jestem go pewna. To chyba ok patrząc na wysyp reklam syropów któe kosztują a nie działają?

  Napisz swoją recenzję!

  Napisz recenzję

  MIG Forte, zawiesina 40mg/ml, 100 ml

  MIG Forte, zawiesina 40mg/ml, 100 ml

  MIG Forte o smaku truskawkowym dla dzieci to lek łagodzący dolegliwości bólowe i gorączkę.

  30 innych produktów w tej samej kategorii: