Maxigra Go, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, 2 szt. Zobacz większe

Maxigra Go, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, 2 szt.

Lek Maxigra Go jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czyli impotencji.

Więcej szczegółów

Typ produktu: Lek

Podawanie: Doustnie

Brak produktu na stanie

Podaj swój adres email, powiadomimy Cię jak tylko produkt będzie dostępny

Cena: 14,99 zł

Maxigra Go, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, 2 szt. - Opis produktu

Działanie i wskazania maxi gra go

Syldenafil należy do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu,
zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.
Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.
Lek Maxigra Go nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których nie stwierdzono zaburzeń erekcji.
Maxigra Go nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.
Lek Maxigra Go jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czyli impotencji.
Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.
Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

PRZECIWWSKAZANIA

Kiedy nie przyjmować leku Maxigra Go
- Jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.
  Należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy, leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dusznicy bolesnej
  („ból w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np.: azotan amylu), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować
  niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.
- Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę serca lub wątroby.
- Jeśli u pacjenta niedawno wystąpił udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.
- Jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa).
- Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Maxigra Go należy poinformować lekarza o:
- niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczce (choroba nowotworowa krwi),
  szpiczaku mnogim (choroba nowotworowa szpiku kostnego);
- anatomicznym zniekształceniu prącia lub chorobie Peyroniego;
- dolegliwościach ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek,
  jaki wiąże się z aktywnością seksualną;
- chorobie wrzodowej lub zaburzeniach krzepnięcia (jak hemofilia);
- wystąpieniu nagłego pogorszenia widzenia lub nagłej utraty wzroku, należy przerwać stosowanie leku Maxigra Go i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Leku Maxigra Go nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.
Stosowanie leku Maxigra Go u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza, który może zadecydować o podaniu mniejszej dawki leku.
Dzieci i młodzież
Stosowanie leku Maxigra Go u dzieci i młodzieży
Leku Maxigra Go nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.
Maxigra Go a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Lek Maxigra Go tabletki do rozgryzania i żucia może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej.
W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, należy poinformować osobę, która leczy pacjenta, o zażywaniu leku Maxigra Go
oraz o tym kiedy ostatnio przyjęto lek. Nie należy przyjmować leku Maxigra Go jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.
Nie należy stosować leku Maxigra Go, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować
niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.
Należy zawsze poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”).
Nie należy stosować leku Maxigra Go, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np.: azotan amylu),
ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.
W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV,
zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki (25 mg) leku Maxigra Go.
U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki α-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu gruczołu krokowego
może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niedociśnienia ortostatycznego, polegającego na spadku ciśnienia krwi
podczas szybkiego wstawania lub siadania.
Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie lek Maxigra Go i leki α-adrenolityczne.
Najbardziej prawdopodobne jest to w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku Maxigra Go.
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku α-adrenolitycznego
przed rozpoczęciem stosowania leku Maxigra Go. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu początkowej mniejszej dawki 25 mg leku Maxigra Go.
Maxigra Go z jedzeniem, piciem lub i alkoholem
Lek Maxigra Go może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego.
Jednakże, przyjmowanie leku Maxigra Go w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.
Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu.
Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Maxigra Go, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Lek Maxigra Go nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Maxigra Go może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia.
Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Maxigra Go.
Lek Maxigra Go zawiera aspartam i laktozę.
Maxigra Go tabletki do rozgryzania i żucia zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny.
Należy wziąć to pod uwagę przed zażyciem leku, jeśli pacjent cierpi na fenyloketonurię (rzadką, dziedziczną chorobę metaboliczną).
Maxigra Go tabletki do rozgryzania i żucia zawiera laktozę. Jeżeli u pacjenta wcześniej stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów,
należy przed przyjęciem leku skontaktować się z lekarzem.

DAWKOWANIE
Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka leku to 25 mg.
Leku Maxigra Go nie należy stosować częściej niż raz na dobę.
Lek Maxigra Go powinien być przyjęty na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.
Tabletkę należy żuć w całości, a następnie połknąć.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Maxigra Go jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek Maxigra Go umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego.
Czas, po którym występuje działanie leku Maxigra Go, jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny.
Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.
Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku Maxigra Go nie dochodzi do erekcji lub,
gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Maxigra Go
U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone.
Zażycie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku.
Nie należy zażywać większej ilości tabletek niż przepisze lekarz.
Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Maxigra Go są zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.
Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej:
- powinien przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,
- nie powinien pod żadnym pozorem przyjmować azotanów („nitratów”) w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej,
- powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Wszystkie leki, w tym Maxigra Go, mogą wywoływać reakcje alergiczne.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta po zażyciu leku Maxigra Go wystąpią następujące objawy:
nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła.
Istnieją doniesienia o nadmiernie przedłużających się i czasem bolesnych wzwodach po przyjęciu leku Maxigra Go.
Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Jeśli u pacjenta wystąpi nagłe pogorszenie lub utrata wzroku powinien natychmiast przerwać stosowanie leku Maxigra Go i skontaktować się z lekarzem.
Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 osób)
Ból głowy.
Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób)
Uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie
lub zmniejszenie ostrości widzenia), uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.
Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób)
Wymioty, wysypka skórna, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, przekrwienie oczu/zaczerwienienie oczu, ból oczu, podwójne widzenie,
nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, nieregularne lub szybkie bicie serca, bóle mięśniowe, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy,
dzwonienie w uszach, nudności, suchość w jamie ustnej, ból w klatce piersiowej, uczucie zmęczenia.
Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób)
Nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, omdlenia, udar, krwawienie z nosa, nagłe osłabienie lub utrata słuchu.
Dodatkowymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi po wprowadzeniu leku do obrotu były:
kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nagła śmierć, atak serca, lub przejściowe zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre części mózgu.
U większości, ale nie u wszystkich tych pacjentów występowały zaburzenia czynności serca przed przyjęciem tego leku.
Nie jest możliwe określenie, czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem syldenafilu.
Zanotowano również przypadki drgawek lub ataków padaczkowych oraz ciężkich reakcji skórnych charakteryzujących się wysypką, pęcherzykami,
złuszczaniem się skóry i bólem, które wymagają natychmiastowej pomocy lekarza.

SKŁAD
- Substancją czynną leku jest syldenafil.
Maxigra Go 25 mg: Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldenafilu tworzącego się in situ z 35,12 mg cytrynianu syldenafilu.
- Pozostałe składniki to: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E 951),
kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do regulacji pH) lub kwas solny (do regulacji pH).

PRZECHOWYWANIE
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku;
przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Opinie

Napisz recenzję

Maxigra Go, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, 2 szt.

Maxigra Go, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, 2 szt.

Lek Maxigra Go jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czyli impotencji.

Produkty powiązane

10 innych produktów w tej samej kategorii:

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: