Lirra gem Zobacz większe

Lirra Gem 5 mg, tabletki powlekane, 7 szt.

Lek Lirra Gem jest lekiem przeciwalergicznym.
Substancją czynną leku jest 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorek.

Więcej szczegółów

Typ produktu: Lek

Podawanie: Doustnie

Brak produktu na stanie

Podaj swój adres email, powiadomimy Cię jak tylko produkt będzie dostępny

Cena: 2,99 zł

Lirra Gem 5 mg, tabletki powlekane, 7 szt. - Opis produktu

OTC - lek wydawany bez recepty. Pozwolenie nr 20648.

WSKAZANIA
Lek Lirra Gem jest lekiem przeciwalergicznym.
Stosuje się go w leczeniu objawów związanych z:
- alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa),
- pokrzywką, która trwa od jakiegoś czasu.
Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

PRZECIWWSKAZANIA
Kiedy nie stosować leku Lirra Gem:
- jeśli pacjent ma uczulenie na lewocetyryzyny dichlorowodorek, cetyryzynę, hydroksyzynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min).

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed rozpoczęciem stosowania leku Lirra Gem należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Jeśli pacjent może mieć trudności z opróżnieniem pęcherza (w stanach, takich jak uszkodzenie rdzenia kręgowego lub rozrost gruczołu krokowego),
należy poradzić się lekarza.
Dzieci
Nie zaleca się podawania tabletek powlekanych leku Lirra Gem dzieciom w wieku poniżej 6 lat,
ponieważ w przypadku tej postaci leku nie jest możliwe odpowiednie dostosowanie dawki.
Nie zaleca się podawania leku Lirra Gem dzieciom w wieku poniżej 6 lat.
Lirra Gem a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty.
Lirra Gem z jedzeniem, piciem i alkoholem
Tabletki leku Lirra Gem należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletki można przyjmować w trakcie posiłku lub pomiędzy posiłkami.
Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Lirra Gem jednocześnie z alkoholem lub innymi substancjami wpływającymi na czynność mózgu.
U podatnych pacjentów, jednoczesne podawanie cetyryzyny lub lewocetyryzyny z alkoholem lub innymi substancjami wpływającymi na czynność mózgu,
może spowodować dodatkowe obniżenie czujności i zdolności reagowania.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,
powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
U niektórych pacjentów podczas stosowania leku Lirra Gem może wystąpić senność, ospałość, zmęczenie i wyczerpanie.
Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn do czasu poznania swojej reakcji na lek.
Jednak specjalne testy przeprowadzone z udziałem zdrowych osób po przyjęciu lewocetyryzyny w zalecanej dawce nie wykazały wpływu leku na koncentrację uwagi,
zdolność reagowania lub zdolność prowadzenia pojazdów.
Lek Lirra Gem zawiera laktozę jednowodną.
Tabletki tego leku zawierają laktozę jednowodną.
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

DAWKOWANIE
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Nie stosować leku dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.
Zalecana dawka leku u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych to jedna tabletka na dobę.
Dawkowanie w specjalnych grupach pacjentów:
Zaburzenia czynności nerek i wątroby
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może być konieczne zmniejszenie dawki leku w zależności od stopnia ciężkości choroby nerek,
u dzieci dawkę należy także dostosować do masy ciała, dawkę leku ustali lekarz.
U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie wolno stosować leku Lirra Gem.
Pacjenci, u których występują wyłącznie zaburzenia czynności wątroby, powinni przyjmować zwykle zalecaną dawkę leku.
U pacjentów, u których występują zarówno zaburzenia czynności wątroby, jak i zaburzenia czynności nerek,
może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki w zależności od stopnia ciężkości choroby nerek,
a u dzieci dawkę należy także dostosować do masy ciała, dawkę leku ustali lekarz.
Pacjenci w podeszłym wieku (65 lat i powyżej)
U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawki, jeśli czynność nerek jest prawidłowa.
Stosowanie u dzieci
U dzieci w wieku 6 lat i starszych dawkę leku należy także dostosować do masy ciała, dawkę leku ustali lekarz.
Nie zaleca się podawania leku Lirra Gem dzieciom w wieku poniżej 6 lat.
Dla dzieci w wieku poniżej 6 lat dostępna jest inna postać leku z lewocetyryzyną. Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
Dorośli oraz dzieci w wieku 6 lat i starsze powinni połykać tabletki w całości,
popijając wodą i można przyjmować je w trakcie posiłku lub pomiędzy posiłkami.
W jaki sposób i kiedy należy przyjmować lek Lirra Gem?
Lek Lirra Gem przeznaczony jest wyłącznie do stosowania doustnego.
Jak długo należy przyjmować lek Lirra Gem?
Nie stosować leku Lirra Gem dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lirra Gem
U dorosłych, w przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Lirra Gem, może wystąpić senność.
U dzieci początkowo może wystąpić pobudzenie i niepokój, zwłaszcza ruchowy, a następnie senność.
Jeśli pacjent podejrzewa, że przyjął większą niż zalecana dawkę leku Lirra Gem, powinien niezwłocznie poinformować o tym lekarza,
który zadecyduje, jakie działania należy podjąć.
Pominięcie zastosowania leku Lirra Gem
W razie pominięcia dawki leku Lirra Gem lub zastosowania dawki mniejszej niż zalecana,
nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W takim przypadku należy poczekać do czasu kiedy powinna być przyjęta następna dawka i zastosować zwykle zalecaną dawkę.
Przerwanie stosowania leku Lirra Gem
Przerwanie stosowania leku Lirra Gem nie powinno wywołać szkodliwego działania. Objawy choroby mogą wystąpić ponownie,
ale ich nasilenie nie powinno być większe niż przed rozpoczęciem stosowania leku Lirra Gem.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli pacjent zauważy pierwsze objawy reakcji nadwrażliwości należy przerwać stosowanie leku Lirra Gem i natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.
Do objawów reakcji nadwrażliwości mogą należeć: obrzęk ust, języka, twarzy i (lub) gardła, trudności w oddychaniu
lub przełykaniu z pokrzywką (obrzęk naczynioruchowy - ucisk w klatce piersiowej lub świszczący oddech),
nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi prowadzący do zapaści lub wstrząsu, które mogą prowadzić do zgonu.
Jeśli jakiekolwiek objawy niepożądane nasilą się lub jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane niewymienione,
należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 do 10 pacjentów):
suchość w jamie ustnej, bóle głowy, zmęczenie, senność/ospałość, zaburzenia snu
Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 do 100 pacjentów):
uczucie wyczerpania, bóle brzucha, zaparcia.
Częstość nieznana: nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych.
Zgłaszano również inne działania niepożądane takie jak kołatanie serca, zwiększenie częstości akcji serca, drgawki, mrowienie, zawroty głowy,
omdlenia, drżenie, zaburzenia smaku (zmienione odczuwanie smaku), uczucie wirowania lub kołysania, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie,
bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego (parcie na mocz), obrzęk, świąd, wysypka,
pokrzywka (obrzęk, zaczerwienienie i świąd skóry), wykwity skórne, duszność, zwiększenie masy ciała, bóle mięśni, ból stawów,
pobudzenie i zachowanie agresywne, bezsenność, nawracające myśli samobójcze lub zainteresowanie samobójstwem, zapalenie wątroby,
nieprawidłowa czynność wątroby, zwiększenie apetytu, wymioty, biegunka i nudności.

SKŁAD
Substancją czynną leku jest 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorek.
Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku.
Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza (E 464),
tytanu dwutlenek (E 171) i makrogol 400.

PRZECHOWYWANIE
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po: Termin ważności (EXP) i blistrze po skrócie: EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praga 4
Republika Czeska

Opinie

Napisz recenzję

Lirra Gem 5 mg, tabletki powlekane, 7 szt.

Lirra Gem 5 mg, tabletki powlekane, 7 szt.

Lek Lirra Gem jest lekiem przeciwalergicznym.
Substancją czynną leku jest 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorek.

29 innych produktów w tej samej kategorii:

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: