MIG, 400 mg, 10 tabletek Zobacz większe

MIG, 400 mg, 10 tabletek

8531101

Lek

2021-02-28

MIG jest lekiem przeciwzapalnym i przeciwbólowym
wykazującym działanie obniżające gorączkę.

Więcej szczegółów

MIG, 400 mg, 10 tabletek - Opis produktu

DZIAŁANIE
MIG jest lekiem przeciwzapalnym i przeciwbólowym (niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym,
NLPZ) wykazującym działanie obniżające gorączkę (przeciwgorączkowe).
SKŁAD
Substancją czynną leku jest ibuprofen.
Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu.
Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki
Skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A),
magnezu stearynian.
Otoczka tabletki
Hypromeloza 6 mPas, makrogol 4000, powidon K 30, tytanu dwutlenek (E 171).
DAWKOWANIE
Zalecana dawka to:

Waga ciała ( wiek )         Pojedyncza dawka                              Maksymalna dawka dobowa
20-29 kg (6-9 lat)               1/2 tabletki (200 mg)                              1 i 1/2 tabletki (600 mg ibuprofenu)
30-39 kg (10-12 lat)            1/2 tabletki (200 mg)                              2 tabletki (800 mg ibuprofenu)
pow. 40 kg (młodzież         
powyżej 12 lat i dorośli)       1/2 - 1 tabletki (200-400 mg)                  3 tabletki (1200 mg ibuprofenu 

Po zastosowaniu maksymalnej dawki pojedynczej, następną dawkę należy przyjąć nie wcześniej niż
po upływie 6 godzin.
Osoby w podeszłym wieku oraz pacjenci, u których w przeszłości występowało owrzodzenie żołądka i
(lub) dwunastnicy:
Pacjenci ci powinni rozpoczynać leczenie od najmniejszej dawki.
Zaburzenia czynności nerek lub wątroby:
W łagodnych i umiarkowanych zaburzeniach czynności nerek lub wątroby, zmniejszanie dawki nie
jest wymagane.
Stosowanie u dzieci i młodzieży
Jeśli u dzieci w wieku powyżej 6 lat i młodzieży będzie istniała konieczność podawania tego produktu
dłużej niż przez 3 dni lub jeśli nasilą się występujące objawy, wówczas należy skonsultować się z
lekarzem.
Sposób i droga podawania
Do podawania doustnego.
Tabletki powlekane należy połykać w całości popijając dużą ilością płynu (np. szklanką wody) podczas lub po posiłku.
Informacje dotyczące dzielenia tabletek:
Tabletkę można podzielić na równe dawki.
Trzymając tabletkę palcami wskazującym i kciukiem obu rąk tak, aby rowek dzielący wypadał na
spodzie tabletki, należy przełamać tabletkę na pół wzdłuż rowka dzielącego poprzez naciskanie kciukami.
Czas leczenia
Lek jest przeznaczony tylko do krótkotrwałego stosowania.
Nie należy stosować leku bez konsultacji z lekarzem jeśli występujące objawy utrzymują się dłużej niż
3 dni u dzieci i młodzieży a u dorosłych po upływie 3 dni leczenia gorączki i po 4 dniach leczenia bólu.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku MIG
MIG należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub instrukcjami dotyczącymi dawkowania
zawartymi w ulotce. Jeśli działanie zmniejszające ból wyda się za słabe, nie należy zwiększać dawki
bez konsultacji z lekarzem.
Objawami przedawkowania mogą być:
- zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego takie jak ból głowy, zawroty głowy i utrata przytomności (u dzieci również drgawki);
- zaburzenia dotyczące przewodu pokarmowego takie jak ból brzucha, nudności i wymioty,
krwawienie z przewodu pokarmowego;
- zaburzenia czynności nerek i wątroby;
- nagłe zmniejszenie ciśnienia krwi;
- zaburzenia oddychania (zapaść oddechowa);
- sinoczerwone zabarwienie skóry i błon śluzowych (sinica).
Brak swoistego antidotum.
W wypadku podejrzenia przedawkowania leku MIG, należy natychmiast powiadomić lekarza.
W zależności od stopnia zatrucia, lekarz podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania.
WSKAZANIA
Leczenie objawowe:
-   Bólu o łagodnym i umiarkowanym nasileniu.
-   Gorączki.
PRZECIWWSKAZANIA
 Kiedy nie stosować leku MIG:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku ;
- jeśli u pacjenta w przeszłości występowały reakcje alergiczne po przyjęciu kwasu
acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takie jak:
- skurcz oskrzeli;
- napady astmy;
- obrzęk błony śluzowej nosa;
- reakcje skórne (np. zaczerwienienie, pokrzywka lub podobne reakcje);
- w niespecyficznych zaburzeniach krwiotworzenia;
- w czynnej lub nawracającej w wywiadzie chorobie wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy
(wrzodach trawiennych) lub krwawieniach z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej oddzielne
przypadki stwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia);
- w przypadku perforacji lub krwawień z przewodu pokarmowego, związanych z wcześniejszym
leczeniem NLPZ;
- jeśli u pacjenta występuje krwawienie mózgowe (krwawienia mózgowo-naczyniowe) lub inne
czynne krwawienie;
- w ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby;
- w ciężkiej niewydolności serca;
- u kobiet w 3 ostatnich miesiącach ciąży.
Dzieci:
Nie należy stosować leku MIG u dzieci w wieku poniżej 6 lat lub o masie ciała poniżej 20 kg,
ponieważ produkt leczniczy MIG nie jest odpowiedni w tej grupie wiekowej ze względu na zawartość
substancji czynnej.
OSTRZEŻENIA
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku MIG należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia
objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.
W przypadku wystąpienia poniżej opisanych sytuacji, należy skontaktować się z lekarzem przed
zastosowaniem leku.
Bezpieczeństwo stosowania dotyczące przewodu pokarmowego:
Należy unikać jednoczesnego stosowania leku MIG z innymi NLPZ, w tym z tak zwanymi
inhibitorami COX-2 (selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2).
Pacjenci w podeszłym wieku:
Częstość występowania działań niepożądanych podczas leczenia NLPZ zwłaszcza krwawień z
przewodu pokarmowego oraz perforacji, które mogą prowadzić do zgonu jest większa u osób w
podeszłym wieku. Z tego powodu podczas leczenia u osób w podeszłym wieku zaleca się szczególnie
wnikliwą kontrolę lekarską.
Krwawienie z przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa i perforacja:
Opisywano krwawienia z przewodu pokarmowego, chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy i
perforacje ze skutkiem śmiertelnym w przypadku stosowania wszystkich NLPZ, występujące w
rożnym czasie w trakcie leczenia, z i bez objawów ostrzegawczych i z lub bez wcześniej
występujących ciężkich działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego.
Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy i
perforacji zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawek NLPZ, jest większe u pacjentów z chorobą
wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, w szczególności jeżeli było powikłane
krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku MIG”) oraz u osob w podeszłym
wieku. U takich osób leczenie należy rozpoczynać od najmniejszych skutecznych dawek.
U takich pacjentów oraz u pacjentów wymagających jednoczesnego podawania kwasu
acetylosalicylowego w małej dawce lub innych leków, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń
dotyczących przewodu pokarmowego lekarz rozważy jednoczesne podawanie z lekami o działaniu
ochronnym na błonę śluzową żołądka (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej).
Pacjenci, u których występowały działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego w
wywiadzie, szczególnie osoby w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszystkie nieprawidłowe
objawy dotyczące przewodu pokarmowego (szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego),
zwłaszcza na początku leczenia.
Lekarz będzie z ostrożnością stosować MIG u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą
zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienia, takie
jak doustne kortykosteroidy, doustne leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, selektywne
inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny stosowane między innymi w leczeniu depresji lub leki
przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy. W przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy u pacjenta stosującego MIG, lekarz zaleci przerwanie leczenia tym lekiem.
NLPZ należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których występowały schorzenia przewodu
pokarmowego (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna) w wywiadzie, gdyż u tych
pacjentów może wystąpić zaostrzenie choroby.
Wpływ na układ krążenia i naczynia zaopatrujące mózg
Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się z
niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych
dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.
Przed zastosowaniem leku MIG pacjent powinien omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:
- u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból w klatce
piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta choroba tętnic
obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub zablokowania tętnic) lub jeśli
pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub przemijający atak niedokrwienny – TIA).
- pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie
cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń.
Reakcje skórne
Bardzo rzadko, w związku ze stosowaniem NLPZ opisywano występowanie ciężkich reakcji
skórnych, niektórych ze skutkiem śmiertelnym, w tym złuszczającego zapalenia skory, zespołu
Stevensa-Johnsona i toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka. Wydaje się, że największe ryzyko wystąpienia tych reakcji występuje na początku leczenia: w większości przypadkow początek takiej reakcji występuje w trakcie pierwszego miesiąca leczenia. W razie wystąpienia pierwszych oznak wysypki skórnej, zmian na błonie śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości, należy skontaktować się z lekarzem, który zadecyduje o odstawieniu leku MIG.
Inne uwagi
- W niektórych zaburzeniach autoimmunologicznych (toczeń rumieniowaty układowy (SLE) i
mieszana choroba tkanki łącznej) MIG można stosować tylko po uważnym rozważeniu stosunku
korzyści do ryzyka. Zaobserwowano podwyższone ryzyko wystąpienia jałowego zapalenia opon mózgowych.
- W następujących przypadkach MIG można stosować tylko pod ścisłą kontrolą lekarza:
- jeśli u pacjenta występują objawy dotyczące przewodu pokarmowego lub jeśli u pacjenta
stwierdzono w wywiadzie przewlekłe zaburzenia jelitowe o charakterze zapalnym
(wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna);
- w przypadku nadciśnienia lub niewydolności serca;
- w przypadku zaburzenia czynności nerek lub wątroby;
- bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych;
- w przypadku alergii (np. reakcje skórne na inne leki, astma i katar sienny), w przewlekłych obrzękach błony śluzowej nosa oraz w przewlekłych chorobach dróg oddechowych przebiegających ze zwężeniem dróg oddechowych).
- Ciężkie i ostre reakcje nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny) obserwuje się bardzo rzadko.
Po wystąpieniu pierwszych objawów ciężkiej nadwrażliwości po podaniu leku MIG, leczenie
należy przerwać i natychmiast powiadomić lekarza.
- Ibuprofen, substancja czynna leku MIG, może okresowo hamować czynność płytek krwi
(agregację trombocytów). Z tego powodu podczas leczenia należy uważnie monitorować
pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia.
- Podczas jednoczesnego stosowania leków zawierających ibuprofen i małych dawek kwasu
acetylosalicylowego działających przeciwzakrzepowo (zapobiegających powstawaniu skrzepów),
działanie kwasu acetylosalicylowego może ulec osłabieniu. Dlatego pacjenci stosujący kwas
acetylosalicylowy w celu zapobiegania powstawaniu zakrzepów powinni stosować leki
zawierające ibuprofen ściśle według wskazań lekarza.
- W wypadku przyjmowania leków zmniejszających krzepliwość krwi lub obniżających stężenie
cukru we krwi, profilaktycznie należy wykonywać badania krzepliwości i badania stężenia cukru we krwi.
- Podczas długotrwałego stosowania leku MIG, wymagane jest regularne kontrolowanie
wskaźników czynności wątroby, czynności nerek oraz morfologii krwi.
- Przed zabiegami chirurgicznymi, należy poinformować lekarza lub stomatologa o przyjmowaniu leku MIG.
- Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych w leczeniu bólu głowy może powodować jego
nasilenie. W razie stwierdzenia lub podejrzenia takiej sytuacji, należy zasięgnąć porady lekarza a
leczenie należy przerwać. Należy rozważyć możliwość wystąpienia bólu głowy spowodowanego
nadużywaniem leków u pacjentów cierpiących na częste lub codzienne bóle głowy pomimo
regularnego zażywania (lub wskutek zażywania) leków przeciwbólowych.
- Nawykowe stosowanie leków przeciwbólowych, szczególnie połączeń kilku czynnych substancji
o działaniu przeciwbólowym, może powodować nieodwracalne uszkodzenie nerek i
niewydolność nerek (nefropatia spowodowana przez leki przeciwbólowe).
- W trakcie ospy wietrznej (varicella) zaleca się unikać stosowania leku MIG.
Dzieci i młodzież
Istnieje ryzyko upośledzenia funkcji nerek u odwodnionych dzieci i młodzieży.
Lek MIG a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty a także o lekach, które pacjent
planuje przyjmować.
Lek MIG może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku
MIG. Na przykład:
- leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu
zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna)
- leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak captopril, leki beta-adrenolityczne, takie
jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan).
Także niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie MIG. Dlatego też przed
zastosowaniem leku MIG z innymi lekami zawsze należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Stosowanie produktów leczniczych lub grup leków wymienionych poniżej jednocześnie z lekiem MIG
może mieć wpływ na działanie tych leków.
Nasilenie działania i (lub) działań niepożądanych:
- Jeśli następujące leki są przyjmowane jednocześnie z ibuprofenem ich stężenie we krwi może się
zwiększyć:
-   digoksyna (lek zwiększający pojemność wyrzutową serca);
-   fenytoina (lek stosowany w leczeniu napadów padaczkowych);
-   lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych).
Kontrolowanie stężenia litu, digoksyny i fenytoiny w surowicy krwi nie jest wymagane, jeśli
ibuprofen jest stosowany właściwie;
- leki zmniejszające krzepliwość krwi;
- metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka i niektórych schorzeń reumatycznych): nie
należy stosować leku MIG w ciągu 24 godzin przed i po przyjęciu metotreksatu, gdyż może
to spowodować zwiększenie stężenia metotreksatu w surowicy krwi i nasilenie działań
niepożądanych;
- kwas acetylosalicylowy i inne przeciwzapalne leki przeciwbólowe w tym inhibitory COX-2
(niesteroidowe leki przeciwzapalne), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny
(leki stosowane w leczeniu stanów depresyjnych) oraz leki zawierające kortyzol
(glukokortykosteroidy): zwiększenie ryzyka wystąpienia owrzodzenia i krwawienia z
przewodu pokarmowego;
- leki zawierające probenecyd lub sulfinpyrazon (leki stosowane w leczeniu dny): mogą one
opóźniać wydalanie ibuprofenu. Może to prowadzić do gromadzenia ibuprofenu w
organizmie i zwiększenia ilości działań niepożądanych.
Zmniejszenie działania:
- leki zwiększające wydalanie płynów (leki moczopędne) oraz leki stosowane w nadciśnieniu
(przeciwnadciśnieniowe);
- inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) (stosowane w leczeniu niewydolności serca i
podwyższonego ciśnienia krwi): zwiększone ryzyko zaburzeń czynności nerek;
- kwas acetylosalicylowy w małych dawkach: działanie małych dawek kwasu
acetylosalicylowego na wywołujące krzepnięcie płytki krwi może zostać osłabione.
Inne możliwe interakcje:
- zydowudyna (lek stosowany w AIDS): zwiększone ryzyko krwawienia ze stawów i
siniaków u osób z hemofilią zakażonych HIV;
- cyklosporyna (lek osłabiający układ odpornościowy stosowany po przeszczepach i w
leczeniu reumatyzmu): ryzyko uszkodzenia nerek;
- takrolimus: ryzyko uszkodzenia nerek;
- leki odwadniające oszczędzające potas (niektóre diuretyki): stosowane łącznie z
ibuprofenem mogą powodować zwiększenie stężenia potasu;
- sulfonylomoczniki (leki obniżające stężenie cukru we krwi): chociaż interakcje między
ibuprofenem i sulfonylomocznikami, w przeciwieństwie do innych NLPZ, nie zostały
jeszcze opisane, należy zapobiegawczo kontrolować stężenie cukru we krwi podczas
jednoczesnego stosowania ibuprofenu;
- leki przeciwzakrzepowe: istnieją pojedyncze zgłoszenia dotyczące interakcji pomiędzy
ibuprofenem i lekami przeciwzakrzepowymi. Podczas jednoczesnego stosowania należy
kontrolować krzepliwość krwi.
Lek MIG z alkoholem
Jeżeli to możliwe nie należy spożywać alkoholu w czasie leczenia lekiem MIG, ponieważ ilość
działań niepożądanych, w szczególności tych dotyczących przewodu pokarmowego i ośrodkowego
układu nerwowego może się zwiększyć.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Ciąża
W przypadku zajścia w ciążę w trakcie leczenia MIG, należy powiadomić o tym lekarza.
Ibuprofen można stosować wyłącznie w pierwszych 6 miesiącach ciąży po konsultacji z lekarzem.
Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań u matki i dziecka, leku MIG nie należy
stosować w ostatnich 3 miesiącach ciąży.
Wpływ na płodność
MIG należy do grupy leków mogących zmniejszać płodność u kobiet (niesteroidowe leki
przeciwzapalne). Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.
Karmienie piersią
Substancja czynna ibuprofen i produkty jej rozpadu przedostają się do mleka kobiet karmiących
piersią jedynie w niewielkich ilościach. Ponieważ nie stwierdzono jak dotąd szkodliwego wpływu tej
ilości leku na stan zdrowia dziecka, podczas krótkotrwałego stosowania przerywanie karmienia piersią nie jest zazwyczaj konieczne. Jednak podczas dłuższego stosowania lub w przypadku stosowania dużych dawek przerwanie karmienia powinno zostać rozważone.
Przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek leków należy skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą
- cyklosporyna (lek hamujący reakcje odpornościowe): istnieją ograniczone dane dotyczące
zwiększonego ryzyka toksycznego działania na nerki,
- zydowudyna (lek stosowany w leczeniu AIDS): stosowanie leku Ibum Express może prowadzić
do zwiększenia ryzyka krwawienia do stawów lub krwawienia, które prowadzi do obrzęków (u
pacjentów z hemofilią z pozytywnym wynikiem testu na obecność przeciwciał HIV),
- pochodne sulfonylomocznika (leki przeciwcukrzycowe): mogą wystąpić oddziaływania kliniczne
między tymi lekami a lekami z grupy NLPZ; zalecana jest kontrola stężenia glukozy we krwi,
- probenecyd i sulfinpirazon (leki stosowane w leczeniu dny moczanowej): mogą opóźnić
wydalanie ibuprofenu,
- glikozydy naparstnicy i fenytoina: ibuprofen może zwiększyć stężenie tych leków w osoczu,
- antybiotyki z grupy chinolonów: mogą zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek,
- cholestyramina: może opóźniać i zmniejszać wchłanianie leków z grupy NLPZ,
- mifepryston: nie należy stosować NLPZ w okresie 8 – 12 dni po podaniu mifeprystonu, ponieważ
mogą one osłabiać działanie mifeprystonu,
- worykonazol i flukonazol (leki przeciwgrzybicze): mogą zwiększać ryzyko wynikające ze
stosowania leków z grupy NLPZ.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Ponieważ podczas stosowania dużych dawek leku MIG mogą wystąpić działania niepożądane
dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, takie jak zmęczenie i zawroty głowy, w pojedynczych
przypadkach czas reakcji oraz zdolność do aktywnego uczestniczenia w ruchu drogowym i obsługi
maszyn może być ograniczona. Alkohol może dodatkowo nasilać działania niepożądane. W takich
sytuacjach pacjent nie jest w stanie reagować wystarczająco szybko i skutecznie na niespodziewane i
nagłe zdarzenia. Jeżeli wystąpią powyżej opisane objawy nie należy prowadzić samochodu ani innych
pojazdów mechanicznych! Nie należy obsługiwać urządzeń mechanicznych! Nie należy pracować bez
pewnego oparcia dla stóp!
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Jeśli wystąpi którekolwiek z działań niepożądanych wymienionych poniżej należy poinformować o
tym lekarza, który podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania.
Poniższa lista działań niepożądanych zawiera wszystkie działania niepożądane, które stwierdzono
podczas leczenia ibuprofenem, w tym podczas długotrwałego leczenia dużymi dawkami leku
pacjentów w chorobach reumatycznych. Podane częstości występowania, które wykraczają poza
bardzo rzadkie zgłoszenia, dotyczą krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w dawkach dobowych
nieprzekraczających 1 200 mg w postaci doustnej (= 3 tabletki leku MIG) oraz maksymalnie 1 800 mg
w postaci czopków.
Należy uwzględnić, iż występowanie wymienionych poniżej działań niepożądanych leku zależy
przede wszystkim od zastosowanej dawki i rożni się osobniczo.
Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi są działania dotyczące przewodu
pokarmowego. Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub
krwawienia z przewodu pokarmowego, czasem prowadzące do zgonu, szczególnie u pacjentów w
podeszłym wieku. Po podaniu leku zgłaszano występowanie nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparć, niestrawności, bólów brzucha, smolistych stolców, krwawych wymiotów, wrzodziejącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenia zapalenia jelita grubego i choroby Crohna. Rzadziej obserwowano zapalenie żołądka. Szczególnie ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu
pokarmowego jest zależne od wielkości zastosowanej dawki oraz czasu trwania leczenia.
W przypadku pojawienia się silnego bólu w górnej części brzucha, krwawych wymiotów, krwi w
stolcu lub czarnych smolistych stolców, należy natychmiast odstawić lek MIG i powiadomić lekarza.
W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.
Stosowanie leków takich jak MIG może wiązać się z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca
(zawału mięśnia sercowego) lub udaru.
Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 leczonych pacjentów)
• Objawy dotyczące przewodu pokarmowego takie jak zgaga, ból brzucha, nudności, wymioty,
wzdęcia, biegunka, zaparcia oraz niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego, które w
pojedynczych przypadkach mogą prowadzić do niedoboru czerwonych ciałek krwi (anemii).
Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 100 leczonych pacjentów)
• Reakcje nadwrażliwości z wysypkami skórnymi i świądem oraz napady astmy (z możliwym
towarzyszącym nagłym zmniejszeniem ciśnienia krwi).
W razie wystąpienia takich objawów, należy natychmiast zawiadomić lekarza i odstawić lek MIG.
• Zaburzenia dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, takie jak ból głowy, zawroty głowy,
zamroczenie, nadmierne pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie.
• Zaburzenia widzenia.
• Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (wrzody trawienne), czasami z krwawieniem i
perforacją. Wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita
grubego i choroby Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka.
Rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 1 000 leczonych pacjentów)
• Szumy uszne.
Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów)
• Bardzo rzadko obserwowano zaostrzenie zapaleń wywołanych zakażeniem (np. rozwój
martwiczego zapalenia powięzi) występujące w czasie leczenia niesteroidowymi lekami
przeciwzapalnymi, do których należy również lek MIG.
Bardzo rzadko podczas leczenia ibuprofenem stwierdzano objawy jałowego zapalenia opon
mózgowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką i
zaburzeniami świadomości. Pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi (toczniem
rumieniowatym układowym, mieszaną chorobą tkanki łącznej) wydają się być bardziej narażeni
na to powikłanie.
Jeśli podczas stosowania leku MIG, pojawią się lub zaostrzą objawy infekcji (np.
zaczerwienienie, obrzęk, nadmierne rozgrzanie, ból, gorączka), należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem.
• Zaburzenia krwiotworzenia (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość
aplastyczna, agranulocytoza).
Pierwszymi objawami tych zaburzeń może być: gorączka, ból gardła, nadżerki w błonie śluzowej
jamy ustnej, objawy podobne do objawów grypy, znaczne zmęczenie, krwawienia z nosa i
krwawienia ze skory.
W takich przypadkach należy natychmiast odstawić lek i skonsultować się z lekarzem. Nie należy
stosować leczenia we własnym zakresie lekami przeciwbólowymi lub przeciwgorączkowymi.
• Ciężkie ogólne reakcje nadwrażliwości. Mogą one objawiać się obrzękiem twarzy, obrzękiem
języka, obrzękiem krtani ze skurczem dróg oddechowych, dusznością, przyspieszonym biciem
serca, nagłym zmniejszeniem ciśnienia tętniczego krwi aż do zagrażającego życiu wstrząsu.
W przypadku wystąpienia jednego z tych objawów, co może zdarzyć się nawet po jednorazowym
zastosowaniu leku, niezbędna jest natychmiastowa pomoc lekarza.
• Reakcje psychotyczne, depresja.
• Kołatanie serca (palpitacje), niewydolność serca, atak serca („zawał serca”).
• Nadciśnienie tętnicze.
• Zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, powstawanie błonowatych zwężeń w jelicie cienkim i
grubym (tworzenie się podobnych do przepony zwężeń jelitowych).
• Zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia,
niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby.
Podczas długotrwałego leczenia, próby wątrobowe powinny być wykonywane regularnie.
• Ciężkie reakcje skórne jak wysypka skórna z zaczerwienieniem i pęcherzami (np. zespół
Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka/zespół Leyella), wypadanie włosów.
W pojedynczych przypadkach, w trakcie zakażenia ospą wietrzną, różą lub półpaścem mogą
wystąpić ciężkie zakażenia skórne i powikłania dotyczące tkanki łącznej.
• Uszkodzenie tkanki nerek (martwica brodawek nerkowych) oraz zwiększone stężenie kwasu
moczowego we krwi.
• Zatrzymanie płynów w tkankach (powstawanie obrzęków), zwłaszcza u pacjentów z
nadciśnieniem tętniczym lub zaburzeniami czynności nerek, zespół nerczycowy (zatrzymanie
płynó [obrzęki] oraz wydalanie białka z moczem), choroba nerek przebiegająca ze stanem
zapalnym (przemijające zapalenie nerek), któremu może towarzyszyć ostra niewydolność nerek.
• Zmniejszenie ilości wydalanego moczu, gromadzenie płynu w tkankach (obrzęki), jak również
ogólne złe samopoczucie może być oznaką zaburzeń czynności nerek, a nawet niewydolności
nerek. W razie wystąpienia lub zaostrzenia się wyżej wymienionych objawów, należy odstawić
lek MIG i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
PRZECHOWYWANIE
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:
BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Niemcy

Opinie

Oceń 
2019-01-30

Mój wybór

Jak dla mnie to stosunek ceny do jakości i skuteczności jest niezastąpiony. Kupuję ten produkt od dawna i jeszcze się nie zawiodłem. Na moje częste bóle głowy mam sposób i to jest właśnie MIG :)

  Napisz swoją recenzję!

  Napisz recenzję

  MIG, 400 mg, 10 tabletek

  MIG, 400 mg, 10 tabletek

  MIG jest lekiem przeciwzapalnym i przeciwbólowym
  wykazującym działanie obniżające gorączkę.

  30 innych produktów w tej samej kategorii: