Kreon Travix, kapsułki dojelitowe, apteka medkon internetowa Zobacz większe

Kreon Travix, 10.000 j.Ph.Eur. lipazy, kapsułki dojelitowe, 50 szt.

Kreon Travix jest lekiem stosowanym u osób z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki. Zawiera granulki uwalniające pankreatynę w jelicie.

Więcej szczegółów

Typ produktu: Lek

Podawanie: Doustnie

Cena: 36,99 zł

Kreon Travix, 10.000 j.Ph.Eur. lipazy, kapsułki dojelitowe, 50 szt. - Opis produktu

WSKAZANIA
Co to jest Kreon Travix
· Kreon Travix zawiera mieszaninę enzymów trawiennych nazywanych „pankreatyna”.
· Pankreatyna pomaga trawić pokarm. Enzymy są pozyskiwane z trzustek wieprzowych.
· Kreon Travix zawiera małe granulki, które powoli uwalniają pankreatynę w jelicie (granulki odporne na działanie kwasu żołądkowego,
  nazywane Minimikrosfery).
W jakim celu stosuje się lek Kreon Travix
Kreon Travix jest stosowany u dzieci, młodzieży i dorosłych z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością
trzustki. Jest to choroba, w czasie której trzustka nie produkuje wystarczającej ilości enzymów
trawiących pokarm. Choroba ta często występuje u pacjentów z niżej wymienionymi jednostkami
chorobowymi:
· mukowiscydozą (rzadka choroba genetyczna)
· zablokowaniem przewodów wyprowadzających z trzustki lub pęcherzyka żółciowego
· atakiem ostrego zapalenia trzustki. Kreon Travix można zacząć przyjmować, gdy pacjent
ponownie rozpocznie doustne przyjmowanie pokarmów
· przewlekłym zapaleniem trzustki
· rakiem trzustki
· usuniętą trzustką lub jej częścią
· usuniętym żołądkiem lub jego częścią
· zespoleniem żołądkowo-jelitowym
· zespołem Shwachmana-Diamonda (bardzo rzadka choroba genetyczna).
Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki może być również rozpoznana w innych
niewymienionych powyżej stanach klinicznych.
Jak działa lek Kreon Travix
Enzymy zawarte w leku Kreon Travix działają poprzez trawienie pokarmów przechodzących przez
jelito cienkie. Lek Kreon Travix należy przyjmować podczas lub po głównych posiłkach lub
przekąskach. Pozwoli to na dokładne zmieszanie enzymów z pokarmem.

PRZECIWWSKAZANIA
Kiedy nie przyjmować leku Kreon Travix
· jeśli pacjent ma uczulenie na pankreatynę wieprzową lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Rzadka choroba jelita grubego nazywana kolonopatią włókniejącą, w czasie której dochodzi do zwężenia jelita grubego była opisywana
u pacjentów z mukowiscydozą, którzy przyjmowali duże dawki pankreatyny.
Dlatego też, w przypadku występowania mukowiscydozy i przyjmowania pankreatyny w dawce
większej niż 10 000 j.Ph.Eur. lipazy/kg masy ciała/dobę oraz wystąpienia jakichkolwiek
niepokojących objawów ze strony układu pokarmowego lub zmiany dotychczasowych objawów należy skontaktować się z lekarzem.
Ciąża i karmienie piersią
· W przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży należy skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku Kreon Travix. Lekarz zadecyduje czy można i w jakiej dawce przyjmować
lek Kreon Travix.
· Kreon Travix może być stosowany w okresie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Kreon Travix nie wywiera lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn.

DAWKOWANIE
Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dawkowanie leku Kreon Travix
· Dawka jest mierzona w jednostkach lipazy. Lipaza jest jednym z enzymów pankreatyny.
Różne moce leku Kreon zawierają inne ilości lipazy.
· O ilości przyjmowanych kapsułek decyduje lekarz.
· Lekarz dostosuje dawkę do potrzeb pacjenta. Jest ona uzależniona od:
- rodzaju choroby
- masy ciała
- stosowanej diety
- ilości tłuszczu obecnego w kale.
· Jeśli utrzymują się stolce tłuszczowe lub dolegliwości ze strony żołądka lub jelit (objawy
żołądkowo-jelitowe), należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może istnieć konieczność
dostosowania dawki.
Mukowiscydoza
· Zwykle dawka początkowa u dzieci w wieku poniżej 4 lat wynosi 1000 jednostek lipazy/kg masy ciała/posiłek.
· Zwykle dawka początkowa u dzieci w wieku 4 lat i starszych, młodzieży i dorosłych wynosi 500 jednostek lipazy/kg masy ciała/posiłek.
· U większości pacjentów dawka powinna być mniejsza lub nie powinna przekraczać 10000 jednostek lipazy/kg masy ciała/dobę
lub 4000 jednostek lipazy/g spożytego tłuszczu.
Inne zaburzenia trzustki - dorośli
· Zwykle dawka wynosi od 25 000 do 80 000 jednostek lipazy (od 2 do 8 kapsułek leku
Kreon Travix) na każdy główny posiłek (śniadanie, obiad, kolacja).
· W przypadku przekąsek zwykle dawka wynosi połowę dawki przyjmowanej w czasie
głównego posiłku (od 1 do 4 kapsułek leku Kreon Travix).
Kiedy przyjmować lek Kreon Travix
Kreon Travix należy zawsze przyjmować podczas lub zaraz po głównych posiłkach i przekąskach.
Pozwoli to na dokładne wymieszanie enzymów z pokarmem i trawienie w czasie przejścia przez jelito cienkie.
Jak przyjmować lek Kreon Travix
· Połknąć kapsułki w całości.
· Kapsułek nie wolno gryźć ani żuć.
· Jeżeli połykanie kapsułek sprawia trudności, można je ostrożnie otworzyć i dodać granulki do
miękkiego, kwaśnego pokarmu lub zmieszać z kwaśnym napojem. Kwaśnym pokarmem
może być np. mus jabłkowy lub jogurt. Kwaśnym napojem może być sok jabłkowy, pomarańczowy lub ananasowy.
· Mieszaninę należy natychmiast połknąć bez gryzienia i żucia i popić wodą lub sokiem.
· Mieszanie z niekwaśnym pokarmem lub napojem, gryzienie lub żucie minimikrosfer może
spowodować podrażnienie jamy ustnej lub zmianę działania leku Kreon Travix w organizmie.
· Nie przetrzymywać leku Kreon Travix lub zawartości kapsułek w jamie ustnej.
· Nie przechowywać mieszaniny leku.
· Należy pić duże ilości płynów w ciągu dnia.
Jak długo przyjmować lek Kreon Travix
Lek należy przyjmować tak długo, jak zadecyduje lekarz. Wielu pacjentów musi przyjmować Kreon Travix przez całe życie.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Kreon Travix
W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku Kreon Travix należy przyjmować dużo płynów i
zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.
Bardzo duże dawki pankreatyny powodują czasami zwiększenie ilości kwasu moczowego w moczu i we krwi.
Pominięcie przyjęcia leku Kreon Travix
W przypadku pominięcia dawki leku Kreon Travix, należy przyjąć normalną dawkę o zwykłej porze z
kolejnym posiłkiem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie przyjmowania leku Kreon Travix
Nie należy przerywać zażywania leku Kreon Travix bez konsultacji z lekarzem.
W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

DZIAŁANOIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Poniższe działania niepożądane były zgłaszane podczas badań u pacjentów przyjmujących Kreon.
Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne, w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i/lub
gardła, co może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu, lub wystąpią inne poważne
działania niepożądane, należy przerwać stosowanie leku Kreon Travix i natychmiast
skontaktować się z lekarzem lub Oddziałem Ratunkowym najbliższego szpitala.
Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Kreon Travix:
Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów)
· bóle brzucha
Często (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów)
· nudności
· wymioty
· zaparcia
· wzdęcia
· biegunka
Działania te mogą być wynikiem choroby, która jest wskazaniem do przyjmowania leku Kreon
Travix. W trakcie badań liczba pacjentów przyjmujących Kreon, u których wystąpiły bóle brzucha lub
biegunka była podobna lub mniejsza niż pacjentów nie przyjmujących leku Kreon.
Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów)
· wysypka
Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
· świąd i pokrzywka
· Kreon może powodować reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne objawiające
się trudnościami w oddychaniu lub obrzękiem ust
· zwężenie odcinka krętniczo-kątniczego oraz jelita grubego (kolonopatia włókniejąca) było
opisywane u pacjentów ze zwłóknieniem torbielowatym trzustki przyjmujących duże dawki
produktów zawierających pankreatynę.
Reakcje nadwrażliwości dotyczące głównie skóry, ale nie ograniczone wyłącznie do niej, były
obserwowane i zgłaszane po wprowadzeniu produktu do obrotu.

SKŁAD
- Substancją czynną leku jest 150 mg pankreatyny o aktywności:
10 000 j. Ph.Eur. lipazy (j. BP)
8 000 j. Ph.Eur. amylazy (j. BP)
600 j. Ph.Eur. proteazy.
- Pozostałe składniki to: makrogol 4000, hypromelozy ftalan, dimetykon 1000, alkohol cetylowy, trietylu cytrynian.
Skład kapsułki żelatynowej: żelatyna, żelaza (III) tlenek bezwodny (E 172), żelaza (III) tlenek uwodniony (E 172),
żelaza (II, III) tlenek (E172), tytanu dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan.

PRZECHOWYWANIE
· Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
· Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Butelki HDPE: Butelka powinna być szczelnie zamknięta.
· Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po
Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
· Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny
BGP Products Poland Sp. z o.o.
ul. Postępu 21B
02-676 Warszawa

DATA WAŻNOŚCI - 2019-01-31

Opinie

Napisz recenzję

Kreon Travix, 10.000 j.Ph.Eur. lipazy, kapsułki dojelitowe, 50 szt.

Kreon Travix, 10.000 j.Ph.Eur. lipazy, kapsułki dojelitowe, 50 szt.

Kreon Travix jest lekiem stosowanym u osób z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki. Zawiera granulki uwalniające pankreatynę w jelicie.

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: