Ibuprom Sport 50 mg/g, żel, 50g Zobacz większe

Ibuprom Sport 50 mg/g, żel, 50g

Ibuprom Sport działa przeciwbólowo
i przeciwzapalnie.

Więcej szczegółów

Typ produktu: Lek

Podawanie: Doustnie

Brak produktu na stanie

Podaj swój adres email, powiadomimy Cię jak tylko produkt będzie dostępny

Cena: 11,99 zł

Ibuprom Sport 50 mg/g, żel, 50g - Opis produktu

WSKAZANIA
Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
Ibuprofen działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Jego działanie jest uwarunkowane hamowaniem syntezy
prostaglandyn w zmienionej zapalnie tkance.
Wskazania do stosowania:
- miejscowe leczenie bólów mięśni,
- leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów
obwodowych i kręgosłupa,
- leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych (np. kaletek maziowych, ścięgien, pochewek
ścięgnistych, więzadeł i torebek stawowych),
- leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa, zmian pourazowych
związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych (np. stłuczeń, skręceń).

PRZECIWWSKAZANIA

Kiedy nie stosować leku Ibuprom Sport
Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników
tego leku (wymienionych w punkcie 6).
Jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość (uczulenie) na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe
leki przeciwzapalne (NLPZ).
Jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości: pokrzywka, alergiczne zapalenie błon śluzowych nosa, astma po zastosowaniu
kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ibuprom Sport należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Leku Ibuprom Sport nie należy stosować na otwarte rany, błony śluzowe i w okolice oczu.
Lek Ibuprom Sport należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy,
niewydolnością nerek, astmą oskrzelową i nietolerancją kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu
lub innych NLPZ przyjmowanych doustnie.
W trakcie stosowania leku Ibuprom Sport należy unikać wystawiania leczonej powierzchni ciała na
działanie promieni słonecznych, gdyż grozi to wystąpieniem reakcji nadwrażliwości na światło (fotouczulenia).
W razie wystąpienia wysypki należy odstawić lek.
Jeżeli nie ma potrzeby smarowania rąk w celach leczniczych, to po każdorazowym wsmarowaniu
leku należy umyć ręce.
Dzieci i młodzież
Ibuprom Sport nie jest wskazany do leczenia dzieci poniżej 14 lat.
Lek Ibuprom Sport a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Dotychczas nie są znane wzajemne oddziaływania miejscowo stosowanego ibuprofenu z innymi
lekami. Jednoczesne przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych może zwiększyć częstość występowania objawów niepożądanych.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Stosowanie leku Ibuprom Sport w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane, w I i II trymestrze nie
należy stosować na większe powierzchnie skóry i przez dłuższy czas.
Nie należy stosować leku Ibuprom Sport w okresie karmienia piersią.
Nie stwierdzono wpływu na płodność na tym poziomie ekspozycji.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

DAWKOWANIE

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Stosowanie miejscowe, na skórę.
Jeżeli lekarz nie zalecił innego stosowania, zazwyczaj stosuje się na skórę pasek żelu o długości 4 do
10 cm (2 g do 5 g żelu co odpowiada 100 mg do 250 mg ibuprofenu) i wciera 3 do 4 razy na dobę.
W razie konieczności można lek stosować częściej, jednak nie częściej niż co 4 godziny.
Lek nie jest przeznaczony do stosowania pod opatrunkiem okluzyjnym.
Wchłanianie substancji czynnych poprzez skórę jest zwiększone podczas zabiegów jonoforezy
(specjalna forma elektroterapii). Lek Ibuprom Sport stosuje się pod katodą (pole ujemne). Zazwyczaj
stosowane natężenie wynosi 0,1 do 0,5 mA na 5 cm2 powierzchni elektrody, a czas
trwania zabiegu wynosi maksymalnie 15 minut.
Czas trwania leczenia jest ustalany przez lekarza. Jeśli po upływie 10 dni stosowania leku objawy
nie ustąpią lub ulegną zaostrzeniu należy zalecić pacjentowi zasięgnięcie porady lekarza.
Dawka dobowa nie powinna przekraczać 12 g żelu (600 mg ibuprofenu).
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibuprom Sport
W związku z małym wchłanianiem przez skórę - w porównaniu z wchłanianiem leku po przyjęciu
doustnym - nie obserwowano przypadków zatrucia po miejscowym zastosowaniu leku Ibuprom
Sport w postaci żelu.
Doustne przyjęcie 8 g do 12 g ibuprofenu u pacjentów dorosłych prowadzi do zawrotów głowy, utraty
świadomości i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.
Jako następstwo przyjęcia 3 g do 4 g ibuprofenu u dzieci w wieku 1,5 do 2 lat występuje bezdech
i sinica. Po zastosowaniu oddechu kontrolowanego oraz intensywnej opieki normalizacja
oddechu następuje w ciągu 12 godzin.
W przypadkach zatrucia spowodowanego niewłaściwym użyciem leku Ibuprom Sport, leczenie
jest uzależnione od występujących objawów. Swoiste antidotum w przypadkach zatrucia ibuprofenem
nie jest znane. Jeżeli pacjent połknął w ciągu godziny potencjalnie toksyczną ilość
produktu Ibuprom Sport, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.
Pominięcie zastosowania leku Ibuprom Sport
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów – bardzo rzadko.
Bardzo rzadko mogą wystąpić objawy niepożądane związane ze stosowaniem ibuprofenu, wyjątkowo
po zastosowaniu miejscowym.
Jeżeli poniższe objawy niepożądane wystąpią należy odstawić Ibuprom Sport.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
- niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne, wstrząs,
- zaburzenia skóry (np. zaczerwienienie, mrowienie w miejscu podania),
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:
- astma, pogorszenie stanu astmatycznego, skurcz oskrzeli lub duszność,
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:
- wysypki różnego typu, świąd, pokrzywka, obrzęk naczyniowy, plamica,
- choroby pęcherzowe skóry (martwica naskórka, rumień wielopostaciowy),
Zaburzenia nerek i dróg moczowych:
- niewydolność nerek u pacjentów z chorobami nerek,
Zaburzenia żołądka i jelit:
- ból brzucha, niestrawność.
Podczas długotrwałego leczenia mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszystkie możliwe objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

SKŁAD

Substancją czynną jest ibuprofen.
Pozostałe składniki to: alkohol izopropylowy, solketal (2,2-dimetylo-4-hydroksymetylo-1,3-
dioksalan), poloksamer 407, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha
(Miglyol 812), olejek lawendowy, olejek pomarańczowy, woda oczyszczona.

PRZECHOWYWANIE

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.
Nie stosować leku Ibuprom Sport po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:
US Pharmacia Sp. z o.o.,
ul. Ziębicka 40,
50-507 Wrocław

Opinie

Oceń 
Edi 2019-02-01

Mój pierwszy wybór

Chociaż nie uprawiam za dużo sportu ;) to ten żel jest dla mnie ratunkiem na wszystkie bóle pleców i stawów. Polecam - powinien być w każdej domowej apteczce.

  Napisz swoją recenzję!

  Napisz recenzję

  Ibuprom Sport 50 mg/g, żel, 50g

  Ibuprom Sport 50 mg/g, żel, 50g

  Ibuprom Sport działa przeciwbólowo
  i przeciwzapalnie.

  30 innych produktów w tej samej kategorii: