Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy, 40 mg/ml, zawiesina doustna, 100 ml Zobacz większe

Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy, 40 mg/ml, zawiesina doustna, 100 ml

Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy zawiera ibuprofen,
który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
Lek
przeznaczony jest do krótkotrwałego, objawowego
leczenia
gorączki i bólu o nasileniu małym do umiarkowanego.

Więcej szczegółów

Typ produktu: Lek

Działanie: Wewnętrzne

Podawanie: Doustnie

Wydawanie: OTC

Dostępnych kilka sztuk!

Cena: 22,99 zł

Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy, 40 mg/ml, zawiesina doustna, 100 ml - Opis produktu

DZIAŁANIE
Iburprofen należy do grupy leków zwanych Niesteroidowymi Lekami Przeciwzapalnymi (NLPZ). Działanie tych leków polega na zmianie odpowiedzi organizmu na ból, stan zapalny i podwyższoną temperaturę ciała.
Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy jest przeznaczony do krótkotrwałego, objawowego leczenia:
-gorączki,
-bólu o nasileniu małym do umiarkowanego.
SKŁAD
Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każdy 1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu.
Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek, sacharynę sodową, polisorbat 80, bromek domifenu, malitol ciekły, glicerol, gumę ksantan, aromat pomarańczowy (skrobia modyfikowana, guma arabska, maltodekstryna, naturalne i identyczne z naturalnym substancje aromatyczne) i wodę oczyszczoną.
DAWKOWANIE
Lek Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek do stosowania doustnego.

Zalecana dawka w przypadku bólu i gorączki, to:

Masa ciała dziecka (wiek)                                                                 Jaka ilość Jak często w ciągu 24 godzin?*

powyżej 5 kg (3 do 6 miesięcy)                                                                              1,25 ml 3 razy

7 do 9 kg (6 do 11 miesięcy)                                                                                   1,25 ml 3 do 4 razy

10 do 15 kg (1 do 3 lat)                                                                                          2,5 ml 3 razy

16 do 19 kg (4 do 5 lat)                                                                                           3,75 ml 3 razy

20 do 29 kg 6 do 9 lat                                                                                              5 ml 3 razy

30 do 40 kg (10 do12 lat                                                                                           7,5 ml 3 razy

*Dawki należy podawać co około 6 do 8 godzin.

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 3 miesięcy lub o masie ciała poniżej 5 kg.
U pacjentów z wrażliwym żołądkiem zaleca się, aby lek Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy był przyjmowany w trakcie posiłku.
Czas trwania leczenia
Lek ten jest przeznaczony tylko do krótkotrwałego stosowania. Jeśli objawy u dziecka w wieku powyżej 6 miesięcy utrzymują się dłużej niż 3 dni
lub pacjent czuje się gorzej, należy zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku niemowląt w wieku 3 - 5 miesięcy (o masie ciała powyżej 5 kg), należy zasięgnąć porady lekarza,
jeśli objawy nie ustępują po 24 godzinach (3 dawki).
Jeśli objawy nasilą się należy skonsultować się z lekarzem.
Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy:
Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Podczas przedawkowania mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty, bóle brzucha, rzadziej biegunka. Ponadto mogą wystąpić bóle głowy, krwawienie z przewodu pokarmowego, zaburzenia równowagi, senność, zawroty głowy, oczopląs, zaburzenia widzenia, dzwonienie w uszach, niskie ciśnienie krwi, pobudzenie, dezorientacja, śpiączka, drgawki, utrata przytomności, hiperkaliemia, kwasica metaboliczna, zwiększenie czasu protrombinowego/INR, ostra niewydolność nerek, uszkodzenie wątroby, depresja oddechowa, sinica oraz zaostrzenie astmy u chorych na astmę.
Pominięcie przyjęcia leku Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Jeśli pacjent zapomni przyjąć lub podać dawkę, należy ją przyjąć lub podać po przypomnieniu, a następnie przyjąć lub podać następną dawkę leku zgodnie z przerwą w dawkowaniu opisaną powyżej.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
WSKAZANIA
Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy jest przeznaczony do krótkotrwałego, objawowego leczenia:
-gorączki,
-bólu o nasileniu małym do umiarkowanego.
PRZECIWWSKAZANIA
Kiedy nie stosować leku Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy

 • Jeśli dziecko ma uczulenie na ibuprofen lub inne podobne leki przeciwbólowe (z grupy NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
  · Jeśli kiedykolwiek wystąpiła duszność, astma, katar, obrzęk twarzy i/lub dłoni lub pokrzywka po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (z grupy NLPZ).
 • Jeśli kiedykolwiek wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związana z wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ.
 • Jeśli obecnie występuje lub występowało owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy (choroba wrzodowa) lub krwawienie (dwa lub więcej potwierdzone przypadki owrzodzenia lub krwawienia).
 • Jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca.
 • Jeśli występuje krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne czynne krwawienie.
 • Jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, ponieważ ibuprofen może wydłużyć czas krwawienia.
 • Jeśli występują zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu.
 • U dzieci z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów).

Nie należy przyjmować leku w ostatnich 3 miesiącach ciąży.
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed rozpoczęciem stosowania leku Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli dziecko

 • ma pewne dziedziczne zaburzenia wytwarzania krwi (np. ostra przerywana porfiria)
 • cierpi na zaburzenia krzepnięcia
 • ma niektóre choroby skóry (toczeń rumieniowaty układowy (SLE) lub mieszaną chorobę tkanki łącznej)
 • ma lub kiedykolwiek miało choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Crohna),
  ponieważ ich objawy mogą się nasilić
 • kiedykolwiek miało lub ma obecnie zwiększone ciśnienie krwi i (lub) niewydolność serca
 • ma zaburzenia czynności nerek
 • ma choroby wątroby. W przypadku długotrwałego stosowania leku Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy, wymagane jest regularne kontrolowanie parametrów wskaźników czynności wątroby, nerek oraz morfologii krwi;
 • zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania innych leków, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takich jak doustne kortykosteroidy (takie jak prednizolon), leki rozrzedzające krew (takie jak warfaryna), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny

(leki przeciwdepresyjne) oraz leki przeciwpłytkowe (jak kwas acetylosalicylowy)

 • równocześnie przyjmuje inne leki z grupy NLPZ (w tym inhibitory COX-2 takie jak celekoksyb lub etorikoksyb), gdyż należy unikać jednoczesnego stosowania tych leków
 • występowanie działań niepożądanych może być zmniejszone poprzez zastosowanie najmniejszej dawki skutecznej leku w najkrótszym czasie
 • Ogólnie, ciągłe stosowanie (kilku rodzajów) leków przeciwbólowych może prowadzić do utrzymujących się poważnych problemów z nerkami. Ryzyko to może wzrosnąć podczas wysiłku fizycznego związanego z utratą soli i odwodnieniem. Należy więc tego unikać.
 • Nałogowe stosowanie (różnych) leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek. Ryzyko to może ulec zwiększeniu w przypadku obciążenia fizycznego związanego z utratą soli i odwodnieniem. Z tego względu należy tego unikać;
 • W wyniku długotrwałego stosowania jakiegokolwiek rodzaju leków przeciwbólowych, mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększonymi dawkami tego leku. W takim przypadku lek należy odstawić i zasięgnąć porady lekarza. Diagnozę bólu głowy spowodowanego nadużywaniem leków

należy podejrzewać u pacjentów, którzy mają częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków
łagodzących ból głowy;

 • w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ bardzo rzadko zgłaszano ciężkie reakcje skórne (takie jak zespół Stevensa-Johnsona). Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Nurofen dla dzieci Junior pomarańczowy w przypadku wystąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia błon

śluzowych lub innych objawów reakcji alergicznej.

 • ma choroby serca, wystąpił w przeszłości udar lub masz podejrzenia, że istnieje ryzyko wystąpienia tych zaburzeń (np. gdy twoje dziecko ma zwiększone ciśnienie krwi, cukrzycę, zwiększone stężenie cholesterolu lub palisz tytoń)
 • należy unikać stosowania leku Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy w przypadku wystąpienia ospy (ospy wietrznej);
 • przebyło ostatnio poważny zabieg chirurgiczny (wymagany nadzór medyczny)jest odwodnione, ze względu na zwiększone ryzyko niewydolności nerek
  u dzieci odwodnionych
 • Leki z grupy NLPZ mogą maskować objawy zakażenia i gorączki
 • Leki, takie jak Nurofen dla dzieci Junior pomarańczowy mogą być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru; ryzyko jest bardziej prawdopodobne wraz z zwiększeniem dawki i czasu leczenia. Nie należy przekraczać zalecanych dawek i czasu leczenia (24 godziny w przypadku niemowląt w wieku 3 – 5 miesięcy, o masie ciała większej niż 5 kg lub 3 dni u dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy)

Krwawienie, owrzodzenie lub perforacja układu pokarmowego, które mogą mieć skutki śmiertelne, były odnotowywane w trakcie leczenia wszystkimi lekami z grupy NLPZ z objawami ostrzegawczymi lub bez, lub u pacjentów, u których wystąpiły poważne choroby przewodu pokarmowego. W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia układu pokarmowego, należy natychmiast przerwać leczenie. Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji układu pokarmowego wzrasta wraz ze zwiększeniem dawki leku z grupy NLPZ u pacjentów, u których w wystąpiło owrzodzenie, szczególnie z krwawieniem lub perforacją oraz u osób w podeszłym wieku. Pacjenci ci powinni rozpocząć leczenie od najmniejszej skutecznej dawki. U tych pacjentów oraz u pacjentów wymagających jednoczesnego podawania kwasu acetylosalicylowego w małych dawkach lub leków zwiększających ryzyko reakcji układu pokarmowego należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej).
Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych przypadków dotyczy dziecka należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy.
Osoby w podeszłym wieku
U osób w podeszłym wieku występuje zwiększone ryzyko działań niepożądanych w trakcie stosowania leków z grupy NLPZ, w szczególności tych dotyczących żołądka i jelit. Pacjenci z działaniem toksycznym na przewód pokarmowy w wywiadzie, zwłaszcza w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy w obrębie jamy brzusznej (głównie krwawienia z przewodu pokarmowego), szczególnie w początkowym etapie leczenia.
Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio przez dziecko, a także o lekach, które dziecko może przyjmować.
Jakich leków należy unikać podczas przyjmowania Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy?

 • Niektóre leki, takie jak leki przeciwzakrzepowe (np. kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tiklopidyna),
 • niektóre leki przeciw nadciśnieniu (inhibitory ACE, np. kaptopryl, leki blokujące receptor betaadrenergiczny, antagoniści angiotensyny II)
 • niektóre leki stosowane w leczeniu bólu i stanów zapalnych (np. kwas acetylosalicylowy, z wyjątkiem niskich dawek zleconych przez lekarza)
 • inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2
 • niektóre inne leki mogące wpływać na leczenie ibuprofenem lub podlegać takiemu wpływowi

Należy zawsze zasięgnąć porady lekarza przed zastosowaniem ibuprofenu jednocześnie z innymi lekami.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
W szczególności należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu następujących leków:
-Kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ (środki przeciwzapalne i przeciwbólowe), ponieważ może wzrastać ryzyko owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego
-Digoksyna (lek w niewydolności serca), ponieważ działanie digoksyny może ulec wzmocnieniu
-Glukokortykoidy (leki zawierające kortyzon lub substancje podobne do kortyzonu), ponieważ może wzrastać ryzyko owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego
-Leki przeciwpłytkowe, ponieważ może wzrosnąć ryzyko krwawienia
-Kwas acetylosalicylowy (małe dawki), ponieważ działanie rozrzedzające krew może ulec osłabieniu
-Leki rozrzedzające krew (np. warfaryna), ponieważ ibuprofen może nasilać działanie tych leków
-Fenytoina (w leczeniu padaczki), ponieważ działanie fenytoiny może ulec wzmocnieniu
-Selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (w leczeniu depresji ), ponieważ mogą zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego
-Lit (w leczeniu zaburzeń maniakalno-depresyjnych oraz depresji), ponieważ działanie litu może ulec wzmocnieniu
-Probenecyd i sulfinpirazon (w leczeniu dny), ponieważ wydalanie ibuprofenu może ulec opóźnieniu
-Leki na obniżenie ciśnienia i leki moczopędne, ponieważ ibuprofen może osłabiać działanie tych leków oraz może wzrosnąć ryzyko dla nerek
-Diuretyki oszczędzające potas, ponieważ może to prowadzić do hiperkaliemii
-Metotreksat (w leczeniu r aka i reumatyzmu), ponieważ działanie metotreksatu może ulec wzmocnieniu
-Takrolimus i cyklosporyna (leki immunosupresyjne), ponieważ może dojść do uszkodzenia nerek
-Zydowudyny (w leczeniu HIV/AIDS), ponieważ użycie leku Nurofen może powodować zwiększenie ryzyka krwawienia wewnątrzstawowego lub krwawienia prowadzącego do obrzęku u osób HIV(+) chorujących na hemofilię.
-Pochodne sulfonylomocznika (leki przeciwcukrzycowe) , ponieważ możliwe są interakcje
-Antybiotyki z grupy chinologów, ponieważ może wzrosnąć ryzyko drgawek
-Inhibitory CYP2C9 Jednoczesne stosowanie ibuprofenu i inhibitorów CYP2C9 może zwiększać ekspozycję na Ibuprofen (substrat CYP2C9).
W badaniu z worykonazolem oraz flukonazolem (inhibitory CYP2C9) obserwowano zwiększenie ekspozycji na S(+)-ibuprofen o około 80 do 100%. Zmniejszenie dawki ibuprofenu należy rozważyć podczas jednoczesnego stosowania silnych inhibitorów CYP2C9, szczególnie gdy wysokie dawki ibuprofenu są podawane z worykonazolem lub flukonazolem.
Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy z alkoholem
Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy. Niektóre działania niepożądane,  takie jak te związane z przewodem pokarmowym lub ośrodkowym układem nerwowym, mogą być bardziej prawdopodobne podczas przyjmowania alkoholu w tym samym czasie, co leku Nurofen dla dzieci.Forte pomarańczowy.
Ciąża,karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ciąża
Nie stosować leku w ciągu ostatnich 3 miesięcy ciąży. Unikać stosowania tego leku w pierwszych 6 miesiącach ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.
Karmienie piersią
Jedynie niewielkie ilości ibuprofenu i jego produktów rozpadu przenikają do mleka matki. Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy może być stosowany podczas karmienia piersią, jeśli podawany jest w zalecanych dawkach i przez najkrótszy możliwy okres czasu.
Płodność
Lek Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy należy do grupy leków (NLPZ), które mogą wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest odwracalne po przerwaniu stosowania leku.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Podczas krótkotrwałego stosowania, lek nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy zawiera maltitol ciekły, sód i skrobię pszeniczną

 • Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy zawiera maltitol ciekły. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
 • Lek zawiera 28.09 mg sodu w 15 ml zawiesiny (= 1,87 mg sodu na 1 ml zawiesiny). Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących
  zawartość sodu w diecie.
 • Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy zawiera skrobię pszeniczną. Lek odpowieni dla osób z chorobą trzewną (celiakia).
 • Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna).

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Wystąpienie działań niepożądanych można zmniejszyć przez zastosowanie najmniejszej dawki w najkrótszym czasie koniecznym do złagodzenia objawów. U dziecka może wystąpić jedno ze znanych działań niepożądanych leków z grupy NLPZ. Jeśli wystąpią działania niepożądane lub w przypadku wątpliwości, należy przerwać podawanie leku i porozmawiać z lekarzem najszybciej jak to możliwe. Osoby w podeszłym wieku stosujące ten lek należą do grupy o zwiększonym ryzyku związanym z działaniami niepożądanymi.
NALEŻY PRZERWAĆ STOSOWANIE leku i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską, jeśli u dziecka występują:

 • objawy krwawienia jelitowego, takie jak: silny ból brzucha, czarne smoliste stolce, krwawe wymioty lub wymioty zawierające cząstki o ciemnej barwie, przypominające fusy kawy.
 • objawy rzadkich lecz poważnych reakcji alergicznych, takich jak nasilenie astmy, niewyjaśniony świszczący oddech lub duszność, obrzęk twarzy,
  języka lub gardła, trudności w oddychaniu, kołatanie serca, spadek ciśnienia krwi prowadzący do wstrząsu. Objawy mogą wystąpić nawet po pierwszym

zastosowaniu leku. Jeśli którykolwiek z tych objawów wystąpi, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

 • ciężkie reakcje skórne takie jak wysypka, obejmująca całe ciało, złuszczanie, powstawanie pęcherzy i odpadanie płatów skóry.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.
Często
(mogą wystąpić u 1 na 10 osób)
-dolegliwości żołądkowe takie jakzgaga, bóle brzucha, nudności, niestrawność, biegunka, wymioty, wzdęcia (gazy), zaparcia, niewielka utrata krwi z żołądka i/lub jelit, która w wyjątkowych przypadkach może powodować niedokrwistość.
Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób)

 • wrzody w przewodzie pokarmowym, które mogą krwawić lub pękać, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z owrzodzeniem, nasilenie istniejącej choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Crohna), zapalenie błony śluzowej żołądka
 • zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, takie jak bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie
 • zaburzenia widzenia
 • różne wysypki skórne
 • reakcje nadwrażliwości z pokrzywką i świądem

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 użytkowników na 10 000)

 • szumy uszne (dzwonienie w uszach)
 • zwiększenie stężenia mocznika we krwi, bóle w boku i/lub bóle brzucha, krew w moczu oraz gorączka mogące być objawami uszkodzenia nerek (martwica brodawek)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób)

 • zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita
 • niewydolność serca, zawał serca i obrzęk twarzy lub rąk
 • oddawanie mniejszej ilości moczu niż zwykle oraz obrzęki (zwłaszcza u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi lub upośledzeniem czynności nerek),
  obrzęki i zmętnienie moczu (zespół nerczycowy), zapalna choroba nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), która może prowadzić do ostrej niewydolności nerek. Jeśli wystąpił jeden z wyżej wymienionych objawów, lub jeśli pacjent czuje się źle, należy przerwać stosowanie leku Nurofen i natychmiast skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy uszkodzenia lub niewydolności nerek.
 • reakcje psychotyczne i depresja
 • wysokie ciśnienie krwi, zapalenie naczyń
 • kołatanie serca
 • zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby (pierwszymi objawami mogą być przebarwienia skóry), szczególnie podczas długotrwałego leczenia, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby
 • zaburzenia produkcji krwinek - pierwsze objawy to: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienia z nosa i skóry, niewyjaśnione siniaczenie. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Nie należy leczyć się samodzielnie przy użyciu leków przeciwbólowych lub leków obniżających gorączkę (leków przeciwgorączkowych).

 • ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich podczas zakażenia ospą wietrzną
 • opisywano pogorszenie stanu zapalnego związanego z zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi) wskutek stosowania pewnych leków przeciwbólowych (NLPZ). Jeżeli wystąpią lub nasilą się objawy zakażenia, pacjent powinien niezwłocznie udać się do lekarza. Należy ocenić, czy istnieją wskazania do zastosowania leczenia przeciwinfekcyjnego (antybiotykoterapia).
 • podczas stosowania ibuprofenu obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowordzeniowych ze sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką i zaburzeniami świadomości.
  U pacjentów z zaburzeniami autoimmunologicznymi (toczeń, mieszana choroba tkanki łącznej)
 • istnieje większe ryzyko takich objawów. W razie wystąpienia takich dolegliwości należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
 • ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka z zaczerwienieniem i powstawaniem pęcherzy (np. zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy i toksyczna nekroliza naskórka/zespół Lyella), wypadanie włosów (łysienie).
  Częstość nieznana (nie można oceniż na podstawie dostępnych danych)
 • reaktywność dróg oddechowych, w tym astma, skurcz oskrzeli, duszność.

Leki, takie jak te mogą być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym i dla dzieci.
Nie stosować leku Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i butelce.  Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Po otwarciu butelki lek należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Opinie

Napisz recenzję

Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy, 40 mg/ml, zawiesina doustna, 100 ml

Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy, 40 mg/ml, zawiesina doustna, 100 ml

Nurofen dla dzieci Forte pomarańczowy zawiera ibuprofen,
który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
Lek
przeznaczony jest do krótkotrwałego, objawowego
leczenia
gorączki i bólu o nasileniu małym do umiarkowanego.

Produkty powiązane

27 innych produktów w tej samej kategorii: