Nurofen Forte 400 mg, tabletki powlekane, 48 szt. Zobacz większe

Nurofen Forte 400 mg, tabletki powlekane, 48 szt.

Nurofen Forte zawiera 400 mg ibuprofenu,
który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
Lek łagodzi takie dolegliwości, jak gorączka,
ból i obrzęk poprzez działanie w miejscu ich powstawania.

Więcej szczegółów

Typ produktu: Lek

Podawanie: Doustnie

Cena: 22,99 zł

Nurofen Forte 400 mg, tabletki powlekane, 48 szt. - Opis produktu

DZIAŁANIE
1 tabletka powlekana Nurofen Forte zawiera 400 mg ibuprofenu, który należy do grupy
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek łagodzi takie dolegliwości, jak gorączka, ból i
obrzęk poprzez działanie w miejscu ich powstawania.

DAWKOWANIE
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według
wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek należy stosować doustnie, krótkotrwale.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletkę co 4 godziny. Tabletki należy popić płynem.
Nie stosować więcej niż 3 tabletki (1200 mg ibuprofenu) w ciągu doby.
W przypadku niewydolności wątroby lub nerek, lekarz ustali indywidualne dawkowanie.
Lek nie jest wskazany dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku: modyfikacja dawki nie jest konieczna.
Nie należy stosować większej dawki leku niż zalecana.
Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez dłużej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nurofen Forte
Przypadki przedawkowania występują rzadko, jednak jeśli przypadkowo została przyjęta zbyt duża
dawka leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.
U większości pacjentów mogą wystąpić: nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu lub rzadziej biegunka.
Mogą także wystąpić: szumy uszne, ból głowy i krwawienie z żołądka lub jelit. Cięższe zatrucie
wpływa na ośrodkowy układ nerwowy i objawia się sennością, a bardzo rzadko także pobudzeniem i
dezorientacją lub śpiączką. Bardzo rzadko mogą wystąpić konwulsje. Podczas ciężkich zatruć może
wystąpić kwasica metaboliczna (nadmiar kwasów we krwi), a okres krzepnięcia krwi /INR może być
zwiększony. Mogą wystąpić: ostra niewydolność nerek lub uszkodzenie wątroby. U pacjentów z astmą
może wystąpić zaostrzenie objawów astmy.
Nie ma swoistego antidotum. Leczenie jest objawowe i podtrzymujące, polegające na podtrzymywaniu czynności życiowych do czasu usunięcia leku z organizmu. Lekarz będzie monitorować czynność serca i kontrolować objawy czynności życiowych, o ile są stabilne. Rozważy podanie doustnie węgla aktywowanego w ciągu 1 godziny od przedawkowania. W przypadku wystąpienia częstych lub przedłużających się drgawek, lekarz poda dożylnie diazepam lub lorazepam. Pacjentom z astmą lekarz poda leki rozszerzające oskrzela.
Pominięcie zastosowania leku Nurofen Forte
Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

WSKAZANIA
Lek jest przeznaczony do stosowania w następujących przypadkach:
- bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy, np. migrena, bóle
okolicy krzyżowej, bóle zębów, np. po ekstrakcji zębów, nerwobóle, bóle mięśni i stawów, bolesne
miesiączkowanie.
- gorączka w przebiegu grypy i przeziebienia.
Lek przeznaczony jest do stosowania doraźnego. Lekarz może zlecić stosowanie leku w innych
przypadkach niż wymienione powyżej (także w niektórych chorobach przewlekłych). Należy wówczas
przestrzegać wskazówek lekarza dotyczących dawkowania i czasu leczenia.

PRZECIWWSKAZANIA
Kiedy nie stosować leku Nurofen Forte
Leku Nurofen Forte nie należy stosować u pacjentów:
- z nadwrażliwością (uczuleniem) na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku oraz
na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
- u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości reakcje nadwrażliwości (np.
pokrzywka, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub astma oskrzelowa),
- z czynnym lub występującym w przeszłości nawracającym wrzodem trawiennym/krwawieniem
(dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia),
- z perforacją lub krwawieniem z przewodu pokarmowego w wywiadzie, związanymi z
wcześniejszym leczeniem NLPZ,
- z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca
- w ostatnim trymestrze ciąży,
- ze skazą krwotoczną.

OSTRZEŻENIA
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Stosując Nurofen Forte należy porozmawiać z lekarzem, jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej:
- toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszaną chorobę tkanki łącznej,
- choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie
jelita grubego, chorobę Leśniowskiego i Crohna),
- nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenie czynności serca,
- zaburzenia czynności nerek,
- zaburzenia czynności wątroby,
- zaburzenia krzepnięcia krwi (ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia).
- czynną lub przebytą astmę oskrzelową czy też objawy reakcji alergicznych w przeszłości;
po zażyciu leku może wystąpić skurcz oskrzeli;
- choroby, w których pacjent przyjmuje inne leki (szczególnie leki przeciwzakrzepowe,
moczopędne, nasercowe, kortykosteroidy).
Należy unikać stosowania leku Nurofen Forte jednocześnie z NLPZ w tym selektywnymi inhibitorami
cyklooksygenazy-2.
U pacjentów odwodnionych – młodzieży, istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek.
Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które
może być śmiertelne i które niekoniecznie musi być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub może
wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W razie wystąpienia
krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia, należy natychmiast odstawić lek. Pacjenci z
chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w wieku podeszłym, powinni
poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach dotyczących układu pokarmowego
(szczególnie o krwawieniu), zwłaszcza w początkowym okresie terapii.
Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do
uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna).
Przyjmowanie takich leków, jak ibuprofen może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka
zawału mięśnia sercowego lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek
leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.
Jeśli objawy się utrzymują, nasilają lub nie ustąpią po 3 dniach, lub jeśli wystąpią nowe objawy,
należy skontaktować się z lekarzem.
W przypadku chorób serca, przebytego udaru, lub podejrzewania, że występuje ryzyko tych zaburzeń
(np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy
omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.
Bardzo rzadko zgłaszano ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne w związku ze stosowaniem
leków z grupy NLPZ. Należy zaprzestać stosowania leku po wystąpieniu pierwszych objawów:
wysypki skórnej, uszkodzenia błony śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości.
Lek ten należy do grupy leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które mogą niekorzystnie
wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.
Nurofen Forte a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, lub które planuje przyjmować, a także o lekach, które wydawane są bez recepty.
Należy unikać stosowania ibuprofenu jednocześnie z lekami wymienionymi poniżej:
•    kwasem acetylosalicylowym,
•    innymi NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.
Ibuprofen powinien być stosowany ostrożnie z poniższymi lekami:
•    lekami przeciwnadciśnieniowymi i moczopędnymi,
•    lekami przeciwpłytkowymi i selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI),
•    glikozydami nasercowymi,
•    lekami przeciwzakrzepowymi,
•    litem (lek stosowany m.in. w leczeniu stanów maniakalnych i nawracającej depresji) i
metotreksatem (lek stosowany m.in. w niektórych chorobach nowotworowych i reumatoidalnym
zapaleniu stawów),
•    cyklosporyną,
•    mifeprystonem,
•    takrolimusem,
•    zydowudyną (lek przeciwwirusowy),
•    antybiotykami chinolowymi,
•    kortykosteroidami.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. W ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie
zaleca się stosowania leku. Podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży nie wolno przyjmować leku,
ponieważ mogłoby to zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań u matki i u dziecka w okresie
okołoporodowym.
Ibuprofen może w niewielkich ilościach przenikać do mleka karmiących matek. Nie są znane
przypadki wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią, dlatego nie ma
konieczności przerwania karmienia podczas krótkotrwałego przyjmowania leku w zaleconych
dawkach. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przewiduje się wpływu leku Nurofen Forte na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn po zastosowaniu zalecanych dawek i określonego czasu trwania leczenia.
Lek Nurofen Forte zawiera sacharozę i sód
Sacharoza
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Sód
Jedna tabletka zawiera 1,09 mmol (25,1 mg) sodu. Należy to uwzględnić u pacjentów, u których
całkowite spożycie sodu musi być znacznie ograniczone.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w dawkach dostępnych bez recepty zaobserwowano
działania niepożądane wymienione poniżej. Stosując ibuprofen w innych wskazaniach i długotrwale
mogą wystąpić inne działania niepożądane.
Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania stosując następujące określenia:
Bardzo często: występują u więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów.
Często: występują u mniej niż 1 na 10, ale więcej niż 1 na 100 pacjentów.
Niezbyt często: występują u mniej niż 1 na 100, ale więcej niż 1 na 1000 pacjentów.
Rzadko: występują u mniej niż 1 na 1000, ale więcej niż 1 na 10 000 pacjentów.
Bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach.
Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.
Niezbyt często:
•    ból brzucha, nudności i niestrawność
•    ból głowy
•    różnego rodzaju wysypki skórne
•    pokrzywka i świąd
Rzadko:
•    biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka
•    zawroty głowy
•    zaburzenia psychotyczne, depresja, bezsenność, pobudzenie
•    szumy uszne
•    drażliwość, zmęczenie
Bardzo rzadko:
•    wrzody trawienne, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, smoliste stolce,
krwawe wymioty (czasem ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób starszych),
wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego oraz
choroby Crohna
•    aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
•    ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, szczególnie przy długotrwałym
użyciu, powodująca wzrost stężenia mocznika w surowicy krwi i obrzęki, hipernatremia
(retencja sodu), zmniejszenie ilości wydalanego moczu
•    zaburzenia czynności wątroby
•    zaburzenia wskaźników morfologii krwi (niedokrwistość, leukopenia – zmniejszenie liczby
białych krwinek - leukocytów, trombocytopenia – zmniejszanie liczby płytek krwi,
pancytopenia – zaburzenie hematologiczne polegające na niedoborze wszystkich
prawidłowych elementów morfotycznych krwi: krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek
krwi, agranulocytoza – brak pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów). Do
pierwszych objawów należą: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenie jamy ustnej,
objawy grypopodobne, silne zmęczenie, niewyjaśnione krwawienie i siniaczenie (np.
wybroczyny, plamica i krwawienie z nosa).
•    ciężkie reakcje skórne, takie jak reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona, rumień
wielopostaciowy i toksyczna nekroliza naskórka
•    ciężkie reakcje nadwrażliwości. Objawy mogą obejmować: obrzęk twarzy, języka lub krtani,
duszność, tachykardię, spadek ciśnienia krwi (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs)
•    niewydolność serca i obrzęk
•    nadciśnienie
•    zmniejszenie stężenia hemoglobiny
Częstość nieznana:
•    nadreaktywność dróg oddechowych, np. astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność
U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku
zaobserwowania powyższych objawów, jak również innych, nie wymienionych w tej ulotce, należy
lek odstawić i skontaktować się z lekarzem.

SKŁAD
- Substancją czynną leku jest ibuprofen – 1 tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu
- Substancje pomocnicze to:
rdzeń tabletki: kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, sodu cytrynian, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna;
otoczka cukrowa: karmeloza sodowa, talk, guma arabska suszona rozpyłowo, sacharoza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000,
tusz do nadruku: Opacode S-1-15094 (szelak, żelaza tlenek czerwony (E 172), glikol propylenowy, simeticon).

PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować leku Nurofen Forte po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku oraz na
blistrze (po EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Opinie

Napisz recenzję

Nurofen Forte 400 mg, tabletki powlekane, 48 szt.

Nurofen Forte 400 mg, tabletki powlekane, 48 szt.

Nurofen Forte zawiera 400 mg ibuprofenu,
który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
Lek łagodzi takie dolegliwości, jak gorączka,
ból i obrzęk poprzez działanie w miejscu ich powstawania.

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: