Flavamed 15 mg/5 ml, syrop, 100 ml Zobacz większe

Flavamed 15 mg/5 ml, syrop, 100 ml

6751702

Lek

2020-08-31

Lek Flavamed jest lekiem rozrzedzającym śluz,
stosowanym w chorobach dróg oddechowych.

Więcej szczegółów

Flavamed 15 mg/5 ml, syrop, 100 ml - Opis produktu

DZIAŁANIE
Lek Flavamed jest lekiem rozrzedzającym śluz, stosowanym w chorobach dróg oddechowych.
Lek Flavamed jest stosowany w chorobach płuc i oskrzeli, przebiegających z zaburzeniami wytwarzania i transportu śluzu.
Dzięki zastosowaniu leku Flavamed gęsty śluz staje się bardziej wodnisty i łatwiej go można odkrztusić.
SKŁAD
- Substancją czynną jest ambroksolu chlorowodorek. 5 ml (jedna łyżka miarowa) zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku.
- Pozostałe składniki to: sorbitol 70% niekrystalizujący, kwas benzoesowy, glicerol 85%, hydroksyetyloceluloza, aromat malinowy, woda oczyszczona.
DAWKOWANIE
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka to:
Dzieci w wieku od 1 do 2 lat:
½ łyżki miarowej, tzn. 2,5 ml syropu 2 razy na dobę (co odpowiada 15 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę).
Dzieci w wieku od 2 do 5 lat:
½ łyżki miarowej, tzn. 2,5 ml syropu 3 razy na dobę (co odpowiada 22,5 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę).
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:
1 łyżka miarowa, tzn. 5 ml syropu 2 do 3 razy na dobę (co odpowiada 30 do 45 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę).
Dzieci w wieku od 12 lat i dorośli:
2 łyżki miarowe, tzn. 5 ml syropu 2 do 3 razy na dobę (co odpowiada 60 do 90 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę) przez pierwsze 2 do 3 dni leczenia, a następnie 2 łyżki miarowe, tzn. 5 ml syropu 2 razy na dobę (co odpowiada 60 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę).
Uwaga:
U osób dorosłych, jeżeli to konieczne, dawkę można zwiększyć do 60 mg dwa razy na dobę (co odpowiada 120 mg ambroksolu chlorowodorku na dobę).
Sposób stosowania
Syrop Flavamed należy przyjmować doustnie, po posiłku za pomocą załączonej łyżki miarowej.
Nie należy stosować leku Flavamed bezpośrednio przed snem.
Okres stosowania
Bez konsultacji z lekarzem, leku Flavamed nie należy stosować dłużej niż 4 – 5 dni.
Jeśli po 4 – 5 dniach dolegliwości nie zmniejszają się lub ulegają nasileniu, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza!
W przypadku wrażenia, że działanie leku Flavamed jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flavamed
Nie zaobserwowano żadnych objawów ciężkiego zatrucia. Może wystąpić przemijający niepokój i biegunka.
W przypadku znacznego przedawkowania może wystąpić zwiększone wydzielanie śliny, nudności, wymioty i spadek ciśnienia krwi z zaburzeniami krążenia.
Należy skontaktować się z lekarzem. Zazwyczaj natychmiastowe postępowanie, takie jak wywoływanie wymiotów i płukanie żołądka, nie jest konieczne; postępowanie takie można rozważyć w przypadku znacznego przedawkowania. Zalecane jest leczenie w zależności od występujących objawów przedawkowania.
Pominięcie zastosowania leku Flavamed
W przypadku pominięcia dawki leku lub zastosowania za małej dawki leku, należy przyjąć następną przepisaną dawkę leku o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
WSKAZANIA
Lek Flavamed jest stosowany w chorobach płuc i oskrzeli, przebiegających z zaburzeniami wytwarzania i transportu śluzu.
Dzięki zastosowaniu leku Flavamed gęsty śluz staje się bardziej wodnisty i łatwiej go można odkrztusić.
PRZECIWWSKAZANIA
Kiedy nie stosować leku Flavamed
- jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek ambroksolu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Flavamed należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- jeśli w przeszłości wystąpiły bardzo ciężkie skórne reakcje nadwrażliwości (zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella).
• zespół Stevensa-Johnsona jest chorobą, w przebiegu której występuje wysoka gorączka oraz wysypka z pęcherzami na skórze i błonach śluzowych.
• zagrażający życiu zespół Lyella występuje także pod nazwą zespołu oparzonej skóry. Objawami tego zespołu są ciężkie zmiany skórne w postaci pęcherzy, podobne do występujących w oparzeniu.
Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych związanych z stosowaniem ambroksolu chlorowodorku.
Jeśli wystąpi wysypka (w tym zmiany na błonach śluzowych, np. jamy ustnej, gardła,nosa, oczu, narządów płciowych), należy przerwać stosowanie leku Flavamed i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
-jeśli występują zaburzenia czynności nerek lub ciężka choroba wątroby. W takim przypadku należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Flavamed (tj. wydłużyć odstępy między dawkami leku lub stosować mniejszą dawkę leku –należy skonsultować się z lekarzem). W ciężkich zaburzeniach czynności nerek może dojść do kumulacji produktów rozkładu substancji czynnej leku Flavamed.
-jeśli występuje choroba oskrzeli przebiegająca ze zwiększonym gromadzeniem się śluzu (np. zespół nieruchomych rzęsek). Wtedy nie ma możliwości usuwania śluzu z płuc. W takim przypadku lek Flavamed należy stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza.
-jeśli w przeszłości występowała u pacjenta choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, należy poradzić się lekarza jak stosować lek Flavamed, ponieważ leki mukolityczne mogą uszkadzać błonę śluzową żołądka. Należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Flavamed.
Dzieci
Lek Flavamed można stosować u dzieci w wieku od 1do 2 lat jedynie pod nadzorem lekarza.
Lek Flavamed a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Leki hamujące kasze l(lek iprzeciwkaszlowe)
W trakcie przyjmowania leku Flavamed nie należy stosować żadnych leków, które hamują odruch kaszlowy (tak zwanych leków przeciwkaszlowych). Odruch kaszlowy jest ważny dla odkrztuszenia upłynnionego śluzu i w ten sposób usunięcia go z płuc.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza , że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. W czasie ciąży i karmienia piersią lek Flavamed można stosować wyłącznie w przypadku wyraźnego zalecenia tego leku przez lekarza!
Brak odpowiedniego doświadczenia ze stosowaniem tego leku w czasie ciąży i karmienia piersią. Jednakże zaobserwowano, że u zwierząt substancja czynna zawarta w leku Flavamed przenika do mleka matki.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Flavamed nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Lek Flavamed zawiera sorbitol.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Każda łyżka miarowa, tzn. 5 ml syropu zawiera 1,75 g sorbitolu (=0,15 jednostek chlebowych). Sorbitol może mieć lekkie działanie przeczyszczające.
Wartość kaloryczna - 2,6kcal/g sorbitolu.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 osób):
- Gorączka
- Nudności
- Bóle żołądka
- Wymioty
- Obrzęk twarzy
- Zaburzenia oddechowe
Rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 osób):
- Reakcje nadwrażliwości
- Wysypka, pokrzywka
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- Reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (szybko postępujący obrzęk skóry, tkanki podskórnej, błony śluzowej lub tkanki podśluzówkowej) i świąd
- Ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica
PRZECHOWYWANIE
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie „EXP”.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.

Podmiot odpowiedzialny:
Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin, Niemcy

Opinie

Napisz recenzję

Flavamed 15 mg/5 ml, syrop, 100 ml

Flavamed 15 mg/5 ml, syrop, 100 ml

Lek Flavamed jest lekiem rozrzedzającym śluz,
stosowanym w chorobach dróg oddechowych.

5 innych produktów w tej samej kategorii: