Groprinosin, 250 mg/5 ml, syrop, 150 ml Zobacz większe

Groprinosin, 250 mg/5 ml, syrop, 150 ml

Lek Groprinosin wykazuje działanie przeciwwirusowe
i pobudzające czynność układu odpornościowego.

Więcej szczegółów

Typ produktu: Lek

Podawanie: Doustnie

Cena: 17,99 zł

Groprinosin, 250 mg/5 ml, syrop, 150 ml - Opis produktu

DZIAŁANIE
Lek Groprinosin zawiera jako substancję czynną inozyny pranobeks, która wykazuje działanie przeciwwirusowe
i pobudzające czynność układu odpornościowego.

SKŁAD
- Substancją czynną leku jest inozyny pranobeks (50 mg/ml).

- Pozostałe składniki to: sacharoza, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda oczyszczona, sacharyna sodowa,
glicerol, etanol 96% oraz aromat malinowy L-144739 (cukier, glikol propylenowy, etanol, naturalna substancja zapachowa).

DAWKOWANIE
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować doustnie.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Zalecana dawka dobowa wynosi 50 mg/kg masy ciała na dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę), zwykle 3 g (czyli 60 ml syropu) na dobę,
podawane w 3 lub 4 dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 4 g inozyny pranobeks na dobę (czyli 80 ml syropu/dobę).

Dzieci w wieku powyżej 1 roku

Zazwyczaj zalecana dawka wynosi 50 mg/kg masy ciała/dobę (1 ml syropu na 1 kg masy ciała na dobę) w 3 lub 4 równych podzielonych dawkach podawanych w ciągu doby.

Poniższa tabela przedstawia dawkowanie w zależności od masy ciała pacjenta.

Masa ciała dziecka

Dawkowanie/na dobę

 

10 - 14 kg

3 x 5 ml syropu*

15 - 20 kg

3 x 5 do 7,5 ml syropu*

21 - 30 kg

3 x 7,5 do 10 ml syropu*

31 - 40 kg

3 x 10 do 15 ml syropu*

41- 50 kg

3 x 15 do 17,5 ml syropu*

* W celu odmierzenia zalecanej objętości, należy stosować dołączoną do opakowania miarkę

o pojemności 20 ml, z podziałką co 2,5 ml.

Czas trwania leczenia

Leczenie trwa zazwyczaj od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów stosowanie leku zazwyczaj kontynuuje się jeszcze przez 1 do 2 dni.

Stosowanie u dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 1 roku życia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Groprinosin

Dotychczas nie zgłaszano przypadków przedawkowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub złego samopoczucia
należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Groprinosin

W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją niezwłocznie po przypomnieniu sobie o tym, chyba że zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Groprinosin

W przypadku przerwania leczenia, oczekiwane działanie lecznicze może nie zostać osiągnięte lub mogą nasilić się objawy choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

WSKAZANIA
Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.

Jeśli po upływie 5 do 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

PRZECIWWSKAZANIA

Kiedy nie stosować leku Groprinosin

- Jeśli pacjent ma uczulenie na inozyny pranobeks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.

- Jeśli u pacjenta występuje aktualnie napad dny moczanowej (silny ból stawu z obrzękiem i zaczerwienieniem skóry lub też w obrębie dużych stawów dochodzi do wystąpienia wysięku) lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

OSTRZEŻENIA
Przed rozpoczęciem stosowania leku Groprinosin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Jeśli u pacjenta w przeszłości występowały napady dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego w krwi lub w moczu. Lek Groprinosin może bowiem wywoływać przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego w krwi i w moczu.

- Jeśli u pacjenta występowała w przeszłości kamica nerkowa.

- Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek. W takim przypadku lekarz będzie uważnie kontrolował pacjenta.

- Jeśli leczenie jest długotrwałe (3 miesiące lub dłużej), lekarz zleci regularne badania kontrolne krwi oraz będzie kontrolować czynność nerek i wątroby.

Dzieci

Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 1 roku życia.

Lek Groprinosin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Należy zwłaszcza poinformować lekarza o lekach wymienionych poniżej, gdyż mogą one wchodzić w interakcje

z lekiem Groprinosin:

- leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (allopurynol lub inne leki);

- leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, w tym leki moczopędne (zwiększające wytwarzanie moczu), np. furosemid, torasemid, kwas etakrynowy, hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid;

- leki hamujące czynność układu odpornościowego, (tak zwane leki immunosupresyjne, stosowane u pacjentów po przeszczepieniu narządów lub w atopowym zapaleniu skóry);

- azydotymidyna (lek stosowany w leczeniu pacjentów zakażonych wirusem HIV).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku Groprinosin w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej. Lekarz oceni, czy korzyści ze stosowania leku przewyższają potencjalne ryzyko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Groprinosin miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Groprinosin zawiera metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan oraz sacharozę i etanol.

Groprinosin zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą wywoływać reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Groprinosin zawiera także sacharozę. Jeśli poinformowano pacjenta o nietolerancji niektórych cukrów, należy przed zastosowaniem leku
skonsultować się z lekarzem.

1 ml leku Groprinosin zawiera 650 mg sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów chorych na cukrzycę.

Lek Groprinosin zawiera około 2,5% v/v etanolu (alkoholu), tzn. do 1600 mg na maksymalną

dawkę dobową dla pacjentów dorosłych (80 ml syropu), co jest równoważne 40 ml piwa, około 17 ml wina na maksymalną dawkę dobową.
Należy wziąć to pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup ryzyka, takich

jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Każdy lek może wywołać reakcję alergiczną, jednakże ciężkie reakcje alergiczne po przyjęciu leku Groprinosin występują bardzo rzadko.

Inne możliwe działania niepożądane leku Groprinosin wymieniono poniżej:

Często (występują u 1 do 10 osób na 100):

- przemijające zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi,

- podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych lub stężenia azotu mocznikowego we krwi,

- bóle głowy,

- zawroty głowy,

- zmęczenie lub złe samopoczucie,

- nudności z wymiotami lub bez,

- ból brzucha,

- świąd skóry,

- wysypka skórna (jako jedyny objaw),

- bóle stawów.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1000):

- senność lub trudności w zasypianiu (bezsenność),

- biegunka,

- zaparcia,

- wielomocz (zwiększona ilość wydalanego moczu),

- nerwowość.

PRZECHOWYWANIE
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: ”EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Po pierwszym otwarciu butelki przechowywać nie dłużej niż 6 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny :
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
ul. Ks.J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Opinie

Napisz recenzję

Groprinosin, 250 mg/5 ml, syrop, 150 ml

Groprinosin, 250 mg/5 ml, syrop, 150 ml

Lek Groprinosin wykazuje działanie przeciwwirusowe
i pobudzające czynność układu odpornościowego.

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również: