Uniben, aerozol 1,5 mg/ml, 30 ml Zobacz większe

Uniben, aerozol 1,5 mg/ml, 30 ml

Uniben zawiera substancję czynną – benzydaminy
chlorowodorek,
która działa miejscowo przeciwzapalnie,
przeciwbólowo, znieczulająco oraz odkażająco.

Więcej szczegółów

Typ produktu: Lek

Cena: 10,99 zł

Uniben, aerozol 1,5 mg/ml, 30 ml - Opis produktu

DZIAŁANIE
Uniben zawiera substancję czynną – benzydaminy chlorowodorek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), która działa miejscowo przeciwzapalnie, przeciwbólowo, znieczulająco oraz odkażająco.
Dzięki temu, że lek miejscowo wchłania się bardzo dobrze i osiąga duże stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym, dolegliwości szybko ustępują.
Lek jest dobrze tolerowany i nadaje się do miejscowego leczenia objawów zapalenia.

SKŁAD
Substancją czynną leku jest benzydaminy chlorowodorek (1,5 mg na 1 ml leku).
Pozostałe składniki to: glicerol, sacharyna sodowa, sodu wodorowęglan, etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 20, aromat miętowy (aromat „fresh peppermint” 506041T), woda oczyszczona.

DAWKOWANIE
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Uniben stosuje się miejscowo spryskując powierzchnię błony śluzowej jamy ustnej i (lub) gardła.
Dzieci poniżej 6 lat:
1 dawka leku na 4 kg masy ciała, stosowana od 2 do 6 razy na dobę.
Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek.
Dzieci od 6 do 12 lat:
Jednorazowo 4 dawki leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę.
Dzieci i młodzież powyżej 12 lat oraz dorośli:
Jednorazowo od 4 do 8 dawek leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę.
Jedna dawka leku o objętości 0,17 ml zawiera 255 mikrogramów benzydaminy chlorowodorku.
Uwaga: Stosowanie leku Uniben nie powinno trwać dłużej niż 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zadecydować lekarz.
Dawek leku Uniben nie można dzielić.
Jeśli dolegliwości, jak np. ból gardła, trudności w przełykaniu śliny, gorączka, nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach stosowania leku Uniben, należy skontaktować się z lekarzem.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Uniben
Dotychczas nie są znane przypadki przedawkowania leku Uniben stosowanego miejscowo.
Pominięcie zastosowania leku Uniben
W przypadku pominięcia dawki leku Uniben należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić siędo lekarza lub farmaceuty.

WSKAZANIA
Leczenie miejscowych objawów związanych z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej i gardła.

PRZECIWWSKAZANIA
Kiedy nie stosowa
ć leku Uniben
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na benzydaminy chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku .

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Stosowanie leku, zwłaszcza długotrwałe, może spowodować uczulenie. W przypadku braku poprawy po krótkotrwałym stosowaniu leku należy poradzić się lekarza.
Uniben a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Nie stwierdzono oddziaływania z innymi lekami stosowanymi miejscowo.
Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie stwierdzono wpływu substancji czynnej zawartej w leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
Uniben zawiera metylu parahydroksybenzoesan i etanol
Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan i może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Częstość występowania działań niepożądanych: Bardzo często (więcej niż 1 na 10 pacjentów); Często (od 1 do 10 na 100 pacjentów); Niezbyt często (od 1 do 10 na 1 000 pacjentów); Rzadko (od 1 do 10 na 10 000 pacjentów); Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 pacjentów), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).
Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 pacjentów), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania : uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej
Zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty
Zaburzenia układu immunologicznego : reakcje nadwrażliwości
Zaburzenia układu nerwowego: zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy, bóle głowy
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka
Objawy te ustępują zazwyczaj samoistnie po odstawieniu leku.

PRZECHOWYWANIE
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Uniben można stosować w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego użycia, nie przekraczając terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy
ul. Chłodna 56/60
00-872 Warszawa

Opinie

Napisz recenzję

Uniben, aerozol 1,5 mg/ml, 30 ml

Uniben, aerozol 1,5 mg/ml, 30 ml

Uniben zawiera substancję czynną – benzydaminy
chlorowodorek,
która działa miejscowo przeciwzapalnie,
przeciwbólowo, znieczulająco oraz odkażająco.

30 innych produktów w tej samej kategorii: