Acard 75 mg, tabletki dojelitowe, 60 szt. Zobacz większe

Acard 75 mg, tabletki dojelitowe, 60 szt.

5527701

Lek

2021-04-30

Lek ACARD zawiera kwas acetylosalicylowy,
który hamuje zlepianie się (agregację) płytek krwi.
Lek przeznaczony jest do długotrwałego,
profilaktycznego stosowania w chorobach,
które grożą powstaniem zakrzepów
i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Więcej szczegółów

Acard 75 mg, tabletki dojelitowe, 60 szt. - Opis produktu

DZIAŁANIE
Lek ACARD zawiera kwas acetylosalicylowy, który hamuje zlepianie się (agregację) płytek krwi.
Lek przeznaczony jest do długotrwałego, profilaktycznego stosowania w chorobach,
które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.
SKŁAD
1 tabletka dojelitowa zawiera :
- substancję czynną : kwas acetylosalicylowy 75 mg
-pozostałe składniki : celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia
sodowa; otoczka: hypromeloza, kopolimer kwasu metakrylowego typ C, talk, tytanu
dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu wodorowęglan, sodu laurylosiarczan,
trietylu cytrynian, emulsja antypienna.
DAWKOWANIE
Zwykle zaleca się następujące dawkowanie :
1 tabletka (75 mg) na dobę.
Tabletki dojelitowe należy przyjmować po posiłku – połykać w całości, popijając niewielką ilością
wody. Tabletka dojelitowa leku ACARD ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się
drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.
WSKAZANIA
Lek ACARD stosuje się :
-w zapobieganiu zawałowi serca u osób dużego ryzyka,
-w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca,
-w niestabilnej chorobie wieńcowej,
-w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca,
-po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach, np. wszczepieniu pomostów
aortalno-wieńcowych, plastyce naczyń wieńcowych,
-w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia mózgu i niedokrwiennego udaru
mózgu oraz po ich przebyciu
-u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych,
-w zapobieganiu zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka,
-w zapobieganiu zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych.
PRZECIWWSKAZANIA
Leku ACARD nie stosować :
-jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którykolwiek
z pozostałych składników tego leku
-jeśli pacjent ma zwiększoną skłonność do krwawień oraz zaburzenia krzepnięcia krwi,
-jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy,
-jeśli pacjent ma poważne problemy z nerkami lub wątrobą (ciężką niewydolność nerek, wątroby),
-jeśli u pacjenta wystąpiły w przeszłości napady astmy po zażyciu kwasu acetylosalicylowego
lub innych leków przeciwzapalnych (objawy: duszność, świszczący oddech),
-jeśli pacjentka jest w III trymestrze ciąży (trzy ostanie miesiące ciąży),
-jeśli pacjent stosuje metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka) w dawkach 15 mg na tydzień
lub większych,
-u dzieci do 12 lat z infekcjami wirusowymi (np. grypa lub ospa wietrzna), z uwagi na możliwość
uszkodzenia wątroby i mózgu (zespól Reye’a).
OSTRZEŻENIA
Przed rozpoczęciem stosowania leku ACARD należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą :
-jeśli pacjent jest uczulony na leki działające przeciwzapalnie i przeciwreumatycznie
(np. naproksen) lub inne substancje uczulające,
-jeśli pacjent choruje na astmę, przewlekłe choroby układu oddechowego, ma polipy nosa,
-jeśli pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka i jelit,
-jeśli pacjent ma wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadko występująca
choroba dziedziczna),
-jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność serca,
-jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby, ponieważ istnieje ryzyko nasilenia się
działań niepożądanych leku.
Nie należy stosować leku ACARD przez co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem
chirurgicznym (również przed niewielkimi zabiegami, np. usunięcie zęba).
Ciąża i karmienie piersią.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lek ACARD można stosować w pierwszych 6 miesiącach ciąży jedynie po konsultacji z lekarzem.
Stosowanie leku w ostatnich 3 miesiącach ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ może spowodować
komplikacje u matki oraz u dziecka.
Krótkotrwałe stosowanie leku przez kobietę karmiącą piersią nie stanowi dużego zagrożenia
dla karmionego piersią dziecka. Nie zaleca się natomiast karmienia piersią podczas długotrwałego
stosowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego.
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek ACARD może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
Należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta
wystąpią pierwsze objawy nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, powodujący
trudności w oddychaniu lub przełykaniu) lub pojawią się krwawienia np. z przewodu pokarmowego
(objawy: czarne stolce), lub krwotoki. Lekarz oceni wówczas stopień nasilenia objawów
i zdecyduje o dalszym postępowaniu.
Po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego mogą wystąpić następujące objawy niepożądane :
-objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty) i bóle brzucha
-stany zapalne żołądka i jelit, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy
-przemijające zaburzenia czynności wątroby,
-poważne krwawienia takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego (objawy: czarne stolce),
krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym
i (lub) podczas równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie); krwotok może prowadzić
do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości w wyniku utraty krwi i (lub) niedokrwistości
z niedoboru żelaza (objawy: osłabienie, bladość),
-ciężkie reakcje alergiczne, w tym wstrząs anafilaktyczny (objawy: obrzęk twarzy, powiek, języka
i krtani, znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego oraz zaburzenia rytmu serca i oddychania),
-zaburzenia czynności nerek
-zmniejszenia stężenia glukozy we krwi
-zawroty głowy i szumy uszne (objawy przedawkowania),
-reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka, obrzęk, świąd, zaburzenia serca i układu
oddechowego (w tym astma),
-zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia,
-krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie (z nosa, z dróg moczowo-płciowych, z dziąseł).
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w dołączonej do opakowania ulotce, należy zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.
PRZECHOWYWANIE
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Podmiot odpowiedzialny
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa

Opinie

Napisz recenzję

Acard 75 mg, tabletki dojelitowe, 60 szt.

Acard 75 mg, tabletki dojelitowe, 60 szt.

Lek ACARD zawiera kwas acetylosalicylowy,
który hamuje zlepianie się (agregację) płytek krwi.
Lek przeznaczony jest do długotrwałego,
profilaktycznego stosowania w chorobach,
które grożą powstaniem zakrzepów
i zatorów w naczyniach krwionośnych.

4 innych produktów w tej samej kategorii: